SELECT MENU

Các câu tiếng Hàn dùng khi chia tay người yêu

Các câu tiếng Hàn dùng khi chia tay người yêu rất hay gặp, hãy cùng học tiếng hàn ở bắc ninh khám phá nhé

Các câu tiếng Hàn dùng khi chia tay người yêu

Các câu tiếng Hàn dùng khi chia tay người yêu

1.우리 헤어지자. 날 너랑 잘 안 어울려요 : chúng ta chia tay đi.Anh với em không hợp nhau
2.우리 이제부터 헤어져요: chúng ta chia tay từ bây giờ nhé
3.너는 내 스타일이 아닌 것 같아요: anh không phải mẫu người của em
4.너와 나 너무 달라요 anh và em quá khác nhau
5. 제발 나를 보내줘요 làm ơn hãy buông anh đi

6. 우리는 서로 힘들게 만들지 말자 chúng ta đừng làm nhau mệt mỏi nữa
7.우리 서로 다시 만나지 말아요 chúng ta đừng gặp nhau nữa
8. 그냥 친구로 지내는 게 어때요? chúng ta hãy cứ là bạn của nhau thì thế nào anh?
9.귀찮게 굴지 마세요:làm ơn đừng làm phiền anh nữa
10.난 다른 사람이 생겼어요. 미안해요 :em đã có người khác rồi, em xin lỗi

11.우리는 다시 시작할 수 있어요 chúng ta có thể bắt đầu lại được không em
12.제발 널 좀 이해해 줘요 làm ơn hãy hiểu em
13.나는 널 잊을 순 앖을 거야 anh không thể quên em được
14.우리는 좋은 친구로 지낼 수 있어요? Chúng ta có thể là bạn tốt của nhau được không?
15.나보다 더 좋은 사람을 만나요 hãy gặp một người tốt hơn anh

16.나랑 여기애 있어 줘 hãy ở lại với em
17.말도 없이 혹 가 버렸어요 anh đã bỏ đi mà không nói một lời nào.
18.울지 마세. 행복하게 해 줄 수 없어서 미안해요 đừng khóc. Xin lỗi vì đã không thể làm cho em hạnh phúc.
19.언제 편한 마음으로 저한테 전화하세요: Khi nào anh thấy thoải mái trong lòng thì hãy gọi điện lại cho em
20.우리 서로 다시는 만나지 말아요: Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa

21.그냥 친구로 지내는 게 어때요?: Em nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn tốt của nhau thôi nhỉ?
22.내가 잘 못했어요?: Anh đã làm gì sai sao?
23.그 남자하고는 못 사귀겠어요: Tôi không thể tiếp tục quen anh
24.우리 이제부터 헤어져요: Em nghĩ chúng ta nên chia tay từ đây
25.귀찮게 굴지 마세요: Anh đừng theo em nữa

26.난 다른 사람이 생겼어요: Em đã có người khác rồi
27.우리는 다시 시작할 수 있어요?: Chúng ta có thể bắt đầu lại được không anh/em?
28.우리는 좋은 친구로 지낼 수 있어요?: Chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau đúng không?
29제발 날 좀 이해해줘요: Em mong anh hiểu cho em
30.나는 널 잊을 순 없을 거야: Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quên em

31.눈물 닦아요: Em hãy lau nước mắt đi
32.네, 친구로 지내고 싶어요: Vậy thì hãy làm bạn tốt với nhau nhé!
33.울지 마세요: Em đừng khóc
34.제발 가지 마세요: Xin anh đừng đi
35.나랑 같이 여기 있어요: Hãy ở lại với em nhé

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]