SELECT MENU

Cách chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh

Lời chúc sinh nhật ý nghĩa bằng tiếng Anh

Cách chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years.

Happy birthday!

Đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải nước mắt. Đếm số tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm.

Chúc mừng sinh nhật !

Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true.

Chúc mừng sinh nhật ! Tôi hy vọng rằng tất cả những điều ước và giấc mơ trong ngày sinh nhật của bạn đều thành hiện thực.

This birthday, I wish you abundant happiness and love. Happy birthday to one of the sweetest people I’ve ever known.

Sinh nhật này, tôi chúc bạn có niềm hạnh phúc và tình yêu dạt dào. Chúc mừng sinh nhật dành cho một trong những người ngọt ngào nhất mà tôi đã từng quen.

Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come.

Hãy quên đi quá khứ; hãy nhìn về tương lai, nhìn về những điều tuyệt vời nhất vẫn còn chưa đến.

Be happy! Today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you! You are a wonderful person!

Hãy vui lên ! Hôm nay là ngày mà bạn được mang đến trái đất để tạo lên một niềm vui và nguồn cảm ứng cho mọi người xung quanh bạn. Bạn là một người tuyệt vời.

Happy birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder.

Chúc mừng sinh nhật của một trong số những người mà tôi có thể nhớ ngày sinh mà không cần facebook nhắc nhở.

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday!

Chúc bạn có một ngày tràn đầy hạnh phúc và một năm tràn đầy niềm vui. Chúc mừng sinh nhật bạn!

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]