SELECT MENU

Cách phân biệt someone, anyone, everyone, no one, none

Phân biệt SOMEONE, ANYONE, EVERYONE, NO ONE ,NONE

1. SOMEONE ( một người nào đó )
– Động từ chia số ít
– Thường dùng trong câu xác định
Someone has stolen my sandals : một người nào đó đã chôm dép của tôi rồi

2. ANYONE ( bất cứ ai )
– Động từ chia số ít
– Thường dùng trong câu phủ định, nghi vấn
Don’t believe anyone in the house : đừng tin bất cứ ai trong nhà này .

3. EVERYONE (mọi/ mỗi người )
– Động từ chia số ít
– Thường dùng trong câu xác định

4. NO ONE ( lưu ý chữ này viết rời ra ) : không ai
– Động từ chia số ít
– Thường dùng trong câu xác định
No one likes him : không ai thích anh ta

Lưu ý : Cách dùng trong câu xác định hay phủ định ,nghi vấn là chỉ mang tính tương đối -thường dùng thôi chứ không phải bắt buộc mà phải dịch theo nghĩa của câu.

5.NO, NONE ( Không ) (- không ai ,không thứ gì cả )
Hai chữ này trong sách giáo khoa không có nhưng nhiều thầy cô cho nâng cao nên sẵn mình học luôn để dành phòng thân ấy mà .
cần nhớ công thức biến đổi từ NOT qua NO và NONE như sau:
NOT + ANY = NO
NO + N = NONE
I don’t see any books on the table : tôi không thấy quyễn sách nào trên bàn cả
= I see no books on the table :tôi không thấy quyễn sách nào trên bàn cả

= I see none on the table : tôi không thấy gì trên bàn cả
Share về wall và chia sẻ cho bạn bè để cùng học tiếng Anh nhé
Chúc các bạn học tốt.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]