SELECT MENU

Đột phá câu giao tiếp tiếng Anh phần 1

Đột phá câu giao tiếp tiếng Anh phần 1 cùng học tiếng anh ở bắc ninh tham khảo nhé

Đột phá câu giao tiếp tiếng Anh phần 1

Đột phá câu giao tiếp tiếng Anh phần 1

1. I bet he is home now.
Tôi cá rằng bây giờ anh ta đang ở nhà.
2.I bet he will win the first prize.
Tôi cá rằng anh ta sẽ giành giải nhất.
3.Do you see my wallet somewhere?
Bạn có thấy cái ví của tôi ở đâu không?
4.What makes you think so?
Điều gì khiến bạn nghĩ vậy?
5.Thanks to what he did to you, I know how bad he is.
Cảm ơn những gì anh ta đã làm với cậu, để tôi biết anh ta tồi tệ đến như thế nào.
6.You look so sad today.
Hôm nay trông bạn buồn vậy.
7.Everyone knows about it now, thanks to you.
Bây giờ mọi người đều biết điều ấy, tại bạn mà ra đấy .
8.See that everything is done when I come home.
Hãy nhớ mọi việc phải xong khi mẹ về đấy nhé.
9.Dad, do you have some spare time?
10.Once you come, everything will be ready.
Khi đến, mọi thứ sẽ sẵn sàng.
11.What job is it for?
Đó là công việc gì đấy?
12.That is great news.
Đó là tin tốt.
13.Why not catch a taxi to get home?
Tại sao không bắt taxi về nhà nhỉ?
14.Did she fall the exam?
Small wonder she looks so upset.
Cô bé trượt kỳ thi đúng không?
Bảo sao nhìn buồn vậy.
15.What is machine for?
Cái máy đó dùng để làm gì vậy?
16.You shoudn’t believe everything you read on the internet.
Bạn không nên tin tất cả những gì bạn đọc trên mạng.
17.How was your date last night?
Cuộc hẹn tối qua của bạn thế nào?
18.I’m afraid we are going to be late for the train.
Anh sợ rằng chúng mình sẽ muộn chuyến tàu.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]