SELECT MENU

Học tiếng Anh qua câu chuyện song ngữ phần 2

Học tiếng Anh qua câu chuyện song ngữ phần 2

Học tiếng Anh qua câu chuyện song ngữ phần 2

Life Is The Coffee – Cuộc sống như một tách cà phê

A group of alumni, highly established in their careers, got together to visit their old university professor. The conversation soon turned into complaints about stress in work and in life. Offering his guests coffee, the professor went to the kitchen and returned with a large pot of coffee and an assortment of cups – porcelain, plastic, glass, crystal, some plain looking, some expensive, some exquisite – telling them to help themselves to the coffee.
Một nhóm cựu sinh viên, rất thành đạt trong sự nghiệp, cùng nhau đến thăm người thầy cũ – một giáo sư đại học. Cuộc nói chuyện sớm chuyển thành những lời than phiền về áp lực trong công việc và cuộc sống. Để mời khách uống cà phê, vị giáo sư vào bếp và trở ra với một bình cà phê lớn cùng nhiều loại tách: tách sứ, nhựa, thủy tinh, pha lê, một số đơn giản, một số đắt tiền, một số rất đẹp. Ông bảo họ tự lấy cà phê cho mình.
When all the students had a cup of coffee in hand, the professor said:
Sau khi mỗi người cầm một tách cà phê trong tay, vị giáo sư nói:
“If you noticed, all the nice looking expensive cups were taken up, leaving behind the plain and cheap ones. While it is normal for you to want only the best for yourselves, that is the source of your problems and stress.
“Nếu các bạn chú ý, tất cả những cái tách đẹp, đắt tiền đều được chọn, còn lại là những cái tách đơn giản và rẻ tiền. Chuyện thường tình khi bạn chỉ muốn thứ tốt đẹp nhất cho bản thân mình, nhưng đó chính là nguyên nhân của những rắc rối và căng thẳng của bạn.
“What all of you really wanted was coffee, not the cup, but you consciously went for the best cups and were eyeing each other’s cups.
“Cái mà tất cả các bạn thật sự cần là cà phê, không phải là cái tách. Nhưng bạn lại có khuynh hướng chọn cái tách tốt nhất… Và vẫn để ý những chiếc cốc của người khác.”
Now consider this: Life is the coffee and the jobs, money and position in society are the cups. They are just tools to hold and contain life, and do not change the quality of life. Sometimes, by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the coffee God has provided. So, don’t let the cups drive you … enjoy the coffee instead.”
Hãy suy nghĩ về điều này…
Cuộc sống là cà phê, công việc, tiền bạc và địa vị xã hội đều là những cái tách. Chúng chỉ là công cụ để duy trì và chứa đựng cuộc sống. Và loại tách cà phê chúng ta có không định nghĩa hay thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đôi khi, chỉ vì tập trung vào cái tách mà ta quên mất việc thưởng thức cà phê. Hãy thưởng thức cà phê, đừng để cái tách chi phối!”

Eye(v) để ý
Let the sth drive you: Để cái gì điều khiển (chi phối) bạn.
Chúc các bạn học tốt với những câu chuyện thú vị này.

Thầy Phương dịch và hướng dẫn tìm hiểu ngữ pháp.
Học tiếng Anh tại Bắc Ninh liên hệ: 0965737398 (Trung tâm Phương Nam).

Địa chỉ: 569 Hàn Thuyên tp Bắc Ninh.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]