SELECT MENU

Học tiếng Hàn qua câu chuyện song ngữ phần 3

Học tiếng Hàn qua câu chuyện song ngữ phần 3 hãy cùng tiếng hàn ở bắc ninh học các câu truyện song ngữ tiếng hàn này nhé

Học tiếng Hàn qua câu chuyện song ngữ phần 3

Học tiếng Hàn qua câu chuyện song ngữ phần 3

1. 체인점

지하도에서 거지가 양손에 모자를 든 채 구걸을 하고 있었다.
그 앞을 지나가던 행인이 모자에 동전을 넣으며 거지에게 물었다.
행인: 왜 모자를 2개나 들고 있는 거죠?
거지: 요즘 장사가 잘돼서 체인점을 하나 더 냈습니다.
행인:……!!
Chuỗi cửa hàng
Ở đường hầm có một người ăn xin hai tay cầm 2 mũ đi ăn xin.
Trước cảnh tượng đó, người đi bộ bỏ đồng tiền vào mũ và hỏi người ăn xin:
“Tại sao anh lại cầm 2 tay 2 cái mũ?”
Người ăn xin: “Vì dạo này làm ăn khấm khá nên tôi đã mở thêm một chuỗi cửa hàng nữa”.

단어:
거지 người ăn xin
양손 hay tay
모자를 들다 cầm mũ
개 cái (danh từ đơn vị)
구걸을 하다 ăn xin
장사가 잘 되다 làm ăn thuận lợi
체인점 chuỗi cửa hàng.

2. 흑인의 비애

한 흑인이 하느님에게 물었다.
하느님, 왜 저에게 검은 피부를 주셨나요?
하느님이 대답했다.
그야 아프리카 정글에서 밤 사냥을 나설 때 어두운 밤에 잘 어울리게 하고 또 아프리카의 뜨거운 햇빛으로부터 자네를 보호해 주기 위해서지.
하느님 그럼 제 머리는 왜 이렇게 곱슬곱슬하죠?
그건 자네가 정글 속을 뚜어다닐 때 머리가 헝클어지거나
덤불에 걸리는 일이 없도록 하기 위해서이지!
그러자 그 흑인이 고개를 갸우뚱 거리며 물었다.
근데 하느님! 왜 저는 이 뉴욕에 태어난 거죠?

Nỗi khổ của người da đen:
Có một người da đen hỏi thượng đế:
Thượng đế, sao người lại làm cho làn da màu đen?
Thượng đế trả lời.
Cái đó (màu da đen) sẽ bảo vệ con khỏi cái nắng nóng bức của vùng Châu Phi hoặc nó sẽ lẫn với đêm tối khi con đi săn trong rừng nhiệt đới.
Thưa thượng đế, vậy thì tại sao tóc con lại xoăn tít thế?
Cái đó để mỗi khi con chạy trong rừng thì nó sẽ giúp con không bị mắc vào bụi rậm hoặc tóc tai không bị rối bù.
Sau đó người ra đen lắcđầu hỏi
Nhưng thưa thượng đế ! Tại sao người lại sinh ra con ở New York?
단어:
피부 da
아프리카 Châu Phi
정글 rừng nhiệt đới
사냥 đi săn
나서다 xuất hiện, tiến tới
자네 cậu, anh, cháu (ngôi thứ 2 thi nói với người ít tuổi hơn mình)
보호하다 bảo vệ (bảo hộ)
곱솔곱솔하다 xoăn
헝클어지다rối bù
덤불cây rậm rạp
갸우뚱 거리Lắc đầu

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]