SELECT MENU

Học tiếng trung theo chủ đề bảo hiểm

Học tiếng trung theo chủ đề bảo hiểm được học tiếng trung ở bắc ninh tổng hợp, hy vọng bộ từ vựng tiếng trung về bảo hiểm có ích cho bạn

Học tiếng trung theo chủ đề bảo hiểm

Học tiếng trung theo chủ đề bảo hiểm

保险公司 Bǎoxiǎn gōngsī công ty bảo hiểm
(1)保险类别 Bǎoxiǎn lèibié loại hình bảo hiểm
旅行平安保险 Lǚxíng píng’ān bǎoxiǎn bảo hiểm an toàn du lịch
罢工保险 Bàgōng bǎoxiǎn bảo hiểm bãi công
批发保险 Pīfā bǎoxiǎn bảo hiểm bán buôn
投标保证保险 Tóubiāo bǎozhèng bǎoxiǎn bảo hiểm bảo đảm đầu tư
受托人保证保险 Shòutuōrén bǎozhèng bǎoxiǎn
 bảo hiểm bảo đảm người được ủy thác
法庭保证保险 Fǎtíng bǎozhèng bǎoxiǎn bảo hiểm bảo đảm ở toàn án 
关税保证保险 Guānshuì bǎozhèng bǎoxiǎn                 bảo hiểm bảo đảm thuế quan
执照保险 Zhízhào bǎoxiǎn bảo hiểm bằng ( lái xe, tàu )
疾病保险 Jíbìng bǎoxiǎn bảo hiểm bệnh tật
爆炸保险 Bàozhà bǎoxiǎn bảo hiểm cháy nổ
森林火灾保险 Sēnlín huǒzāi bǎoxiǎn bảo hiểm cháy rừng
战争保险 Zhànzhēng bǎoxiǎn bảo hiểm chiến tranh
共保 Gòngbǎo bảo hiểm chung
公务员保险 Gōngwùyuán bǎoxiǎn bảo hiểm công chức
养老保险 Yǎnglǎo bǎoxiǎn bảo hiểm dưỡng lão
定期保险 Dìngqí bǎoxiǎn bảo hiểm định kỳ
年金保险 Niánjīn bǎoxiǎn bảo hiểm đóng theo năm
地震保险 Dìzhèn bǎoxiǎn bảo hiểm động đất
家畜保险 Jiāchù bǎoxiǎn bảo hiểm gia súc
许可证保险 Xǔkězhèng bǎoxiǎn bảo hiểm giấp phép
货物保险 Huòwù bǎoxiǎn bảo hiểm hàng hóa
行李保险 Xínglǐ bǎoxiǎn bảo hiểm hành lý       
火灾保险 Huǒzāi bǎoxiǎn bảo hiểm hỏa hoạn
农作物保险 Nóngzuòwù bǎoxiǎn bảo hiểm hoa màu
学费保险 Xuéfèi bǎoxiǎn bảo hiểm học phí
船体保险 Chuántǐ bǎoxiǎn bảo hiểm hư hại cho tàu thuyền
劳工保险 Láogōng bǎoxiǎn bảo hiểm lao động     
骚乱保险 Sāoluàn bǎoxiǎn bảo hiểm loạn lạc
租借权宜保险 Zūjièquányí bǎoxiǎn bảo hiểm lợi ích thuê mướn
洪水保险 Hóngshuǐ bǎoxiǎn bảo hiểm lũ lụt
雨水保险 Yǔshuǐ bǎoxiǎn bảo hiểm mưa bão
冰雹保险 Bīngbáo bǎoxiǎn bảo hiểm mưa đá
低额保险 Dī’é bǎoxiǎn bảo hiểm mức thấp
风灾保险 Fēngzāi bǎoxiǎn bảo hiểm nạn gió bão
住宅保险 Zhùzhái bǎoxiǎn bảo hiểm nhà ở
人身保险 Rénshēn bǎoxiǎn bảo hiểm nhân thân
终身人寿保险 Zhōngshēn rénshòu bǎoxiǎn bảo hiểm nhân thọ trọn đời
过期保险 Guòqī bǎoxiǎn bảo hiểm quá hạn
单方利益保险 Dānfāng lìyì bǎoxiǎn bảo hiểm quyền lợi đơn phương
产业保险 Chǎnyè bǎoxiǎn bảo hiểm sản nghiệp
伤亡事故保险 Shāngwáng shìgù bǎoxiǎn bảo hiểm sự cố gây thương vong
健康保险 Jiànkāng bǎoxiǎn bảo hiểm sức khỏe
意外事故保险 Yìwài shìgù bǎoxiǎn bảo hiểm tai nạn ( sự cố bất ngờ )
个人财产保险 Gèrén cáichǎn bǎoxiǎn bảo hiểm tài sản cá nhân
残疾保险 Cánjí bǎoxiǎn bảo hiểm tàn tật
学生集体保险 Xuéshēng jítǐ bǎoxiǎn bảo hiểm tập thể học sinh
儿童集体保险 Értóng jítǐ bǎoxiǎn bảo hiểm tập thể nhi đồng
失业保险 Shīyè bǎoxiǎn bảo hiểm thất nghiệp
抵押保险 Dǐyā bǎoxiǎn bảo hiểm thế chấp
退休所得保险 Tuìxiū suǒdé bǎoxiǎn bảo hiểm thu nhập sau khi nghỉ hưu
房租保险 Fángzū bǎoxiǎn bảo hiểm thuê nhà
盈余保险 Yíngyú bǎoxiǎn bảo hiểm tiền lãi
存款保险 Cúnkuǎn bǎoxiǎn bảo hiểm tiền tiết kiệm
全保险 Quánbǎoxiǎn bảo hiểm toàn bộ
全额保险 Quán’é bǎoxiǎn bảo hiểm toàn phần
综合保险 Zònghé bǎoxiǎn bảo hiểm tổng hợp
分期付款保险 Fēnqī fùkuǎn bǎoxiǎn bảo hiểm trả dần
第三者受伤责任保险Dì   sān zhě shòushāng zérèn bǎoxiǎn    bảo hiểm trách nhiệm cho ngưới thứ 3 bị thương
电梯责任保险 Diàntī zérèn bǎoxiǎn bảo hiểm trách nhiệm thang máy
盗窃保险 Dàoqiè bǎoxiǎn bảo hiểm trộm cướp
碰撞保险 Pèngzhuàng bǎoxiǎn bảo hiểm va đập
运输保险 Yùnshū bǎoxiǎn bảo hiểm vận chuyển
内陆运送保险 Nèilù yùnsòng bǎoxiǎn bảo hiểm vận chuyển trên đất liền
超额保险 Chāo’é bǎoxiǎn bảo hiểm vượt mức
汽车保险 Qìchē bǎoxiǎn bảo hiểm xe hơi

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]