SELECT MENU

Khi cần động viên người khác, bạn sẽ nói gì?

MẪU CÂU ĐỘNG VIÊN NGƯỜI KHÁC TRONG TIẾNG ANH

1. Keep up the good work!
– Bạn cứ làm tốt như vậy nhé!
Sử dụng khi người đó đang làm tốt việc gì đó và bạn muốn họ tiếp tục.
2. That was a nice try / good effort.
– Dù sao bạn cũng cố hết sức rồi.
Sử dụng khi người ta không làm được gì đó và bạn muốn họ cảm thấy tốt hơn.
3. That’s a real improvement / You’ve really improved
– Đó là một sự cải thiện rõ rệt / Bạn thực sự tiến bộ đó.
Sử dụng khi người đó đang làm một việc gì đó tốt hơn lần trước.
4. You’re on the right track
– Bạn đi đúng hướng rồi đó.
Sử dụng khi người đó đang làm đúng, nhưng vẫn chưa thực làm được, chưa thành công.
5. You’ve almost got it
– Mém chút nữa là được rồi.
Sử dụng khi người đó chỉ cần một chút nữa là làm được, rất gần với thành công nhưng không được.

6. Don’t give up!
– Đừng bỏ cuộc!
Để động viên người đó tiếp tục.
7. Come on, you can do it!
– Cố lên, bạn có thể làm được mà!
Sử dụng câu này để nhấn mạnh người đó có khả năng làm được, chỉ cần cố gắng là được.
8. Give it your best shot!
– Cố hết sức mình đi!
Động viên ai đó cố gắng hết sức của mình.
9. What have you got to lose?
– Bạn có gì để mất đâu?
Để động viên người đó cứ làm đi, có thất bại cũng chẳng sao cả.
10. Nice job! Im impressed!
– Làm tốt quá! Mình thực sự ấn tượng đấy!
Dùng để khen ngợi người đó làm rất tốt công việc của mình.

Chúc các bạn học tốt.

Bài viết liên quan

096.573.7326 096.573.7398
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]