SELECT MENU

Lưu ý khi học Hán Hàn và một số âm quan trọng phần 2

Lưu ý khi học Hán Hàn và một số âm quan trọng phần 2:

Lưu ý khi học Hán Hàn và một số âm quan trọng phần 2

ngọ (12h trưa)

오전 ngọ tiền (trước 12h)

오후 ngọ hậu (sau 12h)

정오 chính ngọ (đúng 12h trưa)

ngũ, ngạo, ngộ, ô

오행 ngũ hành

오곡 ngũ cốc

오염 ô nhiễm

오인ngộ nhận

오해 ngộ giải (hiểu lầm)

ngoại

외국어 ngoại quốc ngữ

외국인 ngoại quốc nhân

외식 ngoại thực ( đi ăn ngoài)

해외 hải ngoại

외모 ngoại mạo (vẻ bên ngoài)

hiện, hiền, hiển

현재 hiện tại

재현 tái hiện

현대 hiện đại

현물 hiện vật

현대화 hiện đại hóa

현금 hiện kim (tiền mặt)

현명 hiền minh (thông minh)

현황 hiện huống (tình huống hiện tại)

현몽 hiển mộng (hiện về trong mộng)

현우 hiền hữu (bạn hiền)

xuất

출경 xuất cảnh

출국 xuất quốc

출근 xuất cần (đi làm)

출생 xuất sinh (sinh ra)

출산 xuất sản (sinh đẻ)

출시 xuất thị (tung ra thị trường)

출가 xuất giá (lấy chồng), xuất gia

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]