SELECT MENU

Một số câu giao tiếp tiếng Hàn nhất định phải nhớ

Một số câu giao tiếp tiếng Hàn nhất định phải nhớ

Một số câu giao tiếp tiếng Hàn nhất định phải nhớ

Một số câu giao tiếp tiếng Hàn nhất định phải nhớ

한국어 조금 할 수있어요.

Tôi có thể nói tiếng hàn một chút

천천히 말슴해 주시겠어요?

Bạn có thể nói chậm một chút được không?

 

다시 말슴해 주시겠어요?

Làm ơn nói lại lần nữa

알겠어요

Tôi biết rồi

 

괜찬아요!

Không sao đâu

 
미안합니다.

Tôi xin lỗi

만나서 반갑습니다.

Rất vui được làm quen

생일 죽아합니다

Chúc mừng sinh nhật tiếng Hàn

잘자요!

안영히 주무새요!

Chúc ngủ ngon tiếng Hàn

안녕히게세요. 또봐요

안녕히가세요. 또봐요

Tạm biệt. Hẹn gặp lại

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]