SELECT MENU

Một số Phrasal vô cùng đắt giá

Một số Phrasal vô cùng đắt giá khi giao tiếp tiếng anh, cùng học tiếng anh ở bắc ninh tìm hiểu nhé

Get ahead : tiến bộ

Get away from :trốn thoát

Get back :trở về

Get sth back : lấy lại cái gì

Get behind :chậm trễ

Get down to sth :bắt tay vào việc gì

Get in/into sth:được nhận vào

Get on with :hòa thuận

Get out :lộ ra ngoài ( tin tức… )

Get out of :lẫn tránh

Get over: phục hồi, vượt qua

Get through :vượt qua (số phận, khó khăn)

Get through to sb : làm ai hiểu được điều gì

Get together: tụ họp

Get up to :gây ra

Fill in : điền vào (Hay gặp trong đề bài điền vào chỗ trống)

Give up :từ bỏ

Take off :cởi ra (quần áo, giầy dép)

Put on :mặc, đội vào

Turn on :mở, bật (quạt, đèn…)

Turn off :tắt (quạt, đèn…)

Look after : chăm sóc

Take after :giống

Try out :thử

Hold up :hoãn lại

Hurry up :nhanh lên

Catch sight of :bắt gặp

Make fun of :chế diễu

Lose track of :mất dấu

Take account of :lưu tâm

Take note of :để ý

Take care of :chăm sóc

Take advantage of :lợi dụng

Take leave of :từ biệt

Give birth to : sanh con

Give place to : nhường chỗ

Give way to :nhượng bộ, chịu thua

Pay attention to :chú ý

Put an end to :kết thúc

Put a stop to :chấm dứt

Make a contribution to : góp phần

Lose touch with: mất liên lạc

Keep pace with : theo kịp

Make room for : dọn chỗ

Show affection for :có cảm tình

Feel pity for :thương xót

Feel regret for :ân hận

Feel sympathy for :thông cảm

Take/have pity on :thương xót

Make a decision on :quyết định

Make complaint about :kêu ca, phàn nàn

Play an influence over :có ảnh hưởng

Take interest in :quan tâm

Have faith in :tin tưởng

Feel shame at : xấu hổ

Have a look at : nhìn

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]