SELECT MENU

Những câu đàm thoại tiếng Anh hữu dụng nhất phần 3

Những câu đàm thoại tiếng Anh hữu dụng nhất phần 3 cùng học tiếng anh ở bắc ninh học các mẫu câu giao tiếp tiếng anh này nhé

Những câu đàm thoại tiếng Anh hữu dụng nhất phần 3

Một số khẩu ngữ tiếng Trung thông dụng

1. How long will you keep staying here?
Bạn sẽ tiếp tục ở đây bao lâu?
2. The meeting is scheduled for tomorrow.
Cuộc họp đã được sắp xếp vào ngày mai.
3. You sold me you because of the money.
Em phản bội anh vì tiền.
4. He sold me out because of the women.
Vì đàn bà mà anh ta bán đứng tôi.
5. Trust me, I’m not a quitter.
Tin anh đi, anh không phải là người dễ bỏ cuộc.
6. There is nothing to worry about it because that was in the past.
Không có gì phải lo lắng về nó vì nó là chuyện trong quá khứ.
7. I won’t take but a minute.
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
8. Get your head out of your ass!
Đừng có giả vờ khờ khạo!
9. Explain to me why.
Hãy giải thích cho tôi tại sao.
10. Enjoy your meal!
Ăn ngon miệng nhá!
11. Make some noise!
Sôi nổi lên nào!
12. None your business.
Không phải việc của bạn.
13. Mark my words!
Nhớ lời tao đó!
14. I’m in a hurry.
Tôi đang bận
15. I did it! (I made it!)
Tôi thành công rồi!
16. I was just thinking.
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.
17. What have you been doing?
Dạo này đang làm gì?
18. You’re welcome = That’s allright! = Not at all. Không có chi
19. The same as usual!
Giống như mọi khi
20. Just for fun!
Cho vui thôi
21. Give me a certain time!
Cho mình thêm thời gian
22. Anything else?
Còn gì nữa không?
23. I know I can count on you.
Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.
24. Please speak more slowly
Làm ơn nói chậm hơn được không?
25. Why don’t you stop now?
Tại sao bạn không dừng lại nhỉ?
26. Sorry. It was all my fault.
Xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi.
27. Please don’t be mad at me.
Làm ơn đừng giận tôi.
28. Could you help me for a second?
Bạn có thể giúp tôi một chút không?
29. What are you doing tomorrow?
Bạn sẽ làm gì ngày mai?
30. Got any plans for tomorrow?
Có kế hoạch cho ngày mai chưa?

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]