SELECT MENU

Phó từ thường gặp trong tiếng Trung

Phó từ thường gặp trong tiếng Trung

Khi nói, người Trung Quốc rất hay sử dụng phó từ để nhấn mạnh và tăng mức độ biểu đạt cho câu. Dựa trên góc độ ngữ pháp, phó từ có tác dụng làm rõ nghĩa cho tính từ và động từ. Cùng tiếng trung Phương Nam liệt kê những phó từ bạn hay dùng nhất nhé:

Phó từ thường gặp trong tiếng Trung

 

  1. Phó từ phủ định: 不,没(有),

/bù/: không thường dùng để phủ định những sự việc trong hiện tại và tương lai hoặc những sự thật hiển nhiên. VD 我不太忙(Wǒ bù tài máng. Tôi không bận lắm)

 

/méi/: chưa từng, khôngdùng để phủ định sự việc đã xảy ra trong quá khứ. VD今天没下雨。(Jīn tiān méi xià yǔ .hôm nay vẫn chưa có mưa)

 

/bié/Đừng. VD: 别忘你已经答应的事情!(Bié wàng nǐ yǐjīng dāyìng de shìqíng! Đừng quên chuyên cậu đã đồng ý với tôi)

 

  1. Phó từ chỉ mức độ tăng dần:

稍微(shāowēi)Một chút, tí xíu.<(bǐjiào)So với, hơn.<(hěn)Rất<(tài) quá <非常(fēicháng)Vô cùng, rất<(tèbié)Đặc biệt<(jí)vô cùng, cực độ

Ví dụ:

这件衣服稍微大了点Zhè jiàn yīfú shāowéi dàle diǎn

Bộ quần áo này hơi to xíu

这件衣服比较大zhè jiàn yīfú bǐjiào dà

Bộ quần áo này khá to

这件衣服很大zhè jiàn yīfú hěn dà

Bộ quần áo này rất to

这件衣服太大了zhè jiàn yīfú tài dàle

Bộ quần áo này quá to

这件衣服非常大zhè jiàn yīfú fēicháng dà

Bộ quần áo này vô cùng to

这件衣服特别大zhè jiàn yīfú tèbié dà

Bộ quần áo này cực kì to

这件衣服大极了zhè jiàn yīfú dà jíle

Bộ quần áo này to kinh khủng

 

  1. Phó từ chỉ thời gian 经,正在, 在,立刻,马上,才,就

Yǐjīng (đã).

孩子们已经长大了。Háizimen yǐjīng zhǎng dàle.

Bọn trẻ đã trưởng thành rồi

 

正在(zhèngzài)Đúng lúc, đang

议正在进行着。huìyì zhèngzài jìnxíngzhe.

Hội nghị đang diễn ra

 

(zài): đang

我在习汉语。Wǒ zài xuéxí hànyǔ.

Tôi đang hoc tiếng hán

 

立刻: ngay lập tức

听了信息以后,他立刻回家Tīngle xìnxī yǐhòu, tā lìkè huí jiā

Sau khi nghe tin đó, anh ta lập tức về nhà

 

马上(mǎshàng)tức thì, ngay lập tức

好的,我马上工作hǎo de, wǒ mǎshàng gōngzuò

Vâng, tôi làm việc ngay đây

 

(cái)Bây giờ mới ~, mới bắt đầu~

现在才知道吗?晚了nǐ xiànzài cái zhīdào ma? Wǎnle

Giờ cậu mới biết à? Muộn rồi

(jiù)Ngay lập tức, trong chốc lát

她三岁就会读书tā sān suì jiù huì dúshū

Cô ấy 3 tuổi đã biết đọc sách.

 

Những phó từ ở trên là những phó từ hay gặp. Ngoài ra, còn rất nhiều phó từ khác mà chúng tôi chưa thể liệt kê hết. Học ngôn ngữ là một quá trình tích lũy không ngừng. Vì thế, bạn đừng nản! Hãy đồng hành cùng Phương Nam để đạt được mục tiêu về ngoại ngữ nhé

 

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]