SELECT MENU

Quy đinh về việc viết hoa trong tiếng Anh

Tổng hợp các quy đinh về việc viết hoa trong tiếng Anh được học tiếng anh ở Bắc Ninh chia sẻ, giúp bạn giao tiếp tiếng anh được tốt hơn

Quy đinh về việc viết hoa trong tiếng Anh

Quy đinh về việc viết hoa trong tiếng Anh

Mỗi chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh đều có thể viết thường (abc…) hay viết hoa
(ABC…). Trong tiếng Anh, chữ hoa được dùng chủ yếu trong các chữ cái đầu của một
câu, của tên riêng, ngày, tháng và cả các từ viết tắt.

Ngoài ra, chúng ta cũng viết đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là “I”. Người ta thường không viết cả
câu bằng chữ hoa, vì một câu hay một đoạn toàn bằng chữ hoa thì vô cùng khó đọc. Sau đây là các
trường hợp cụ thể sử dụng chữ viết hoa:

1. Viết một chữ hoa cho đại từ nhân xưng “I”: What can I do?
2. Viết một chữ hoa để bắt đầu một câu hay một lời nói được trích dẫn:
· The woman arrived. She sat down.
· Suddenly Mary asked: “Do you love me?”
3. Viết các chữ hoa cho các chữ viết tắt hoặc từ tắt:
· G.M.T. or GMT (Greenwich Mean Time): Giờ chuẩn tính theo kinh tuyến Greenwich.
· N.A.T.O. or NATO or Nato (North Atlantic Treaty Organization): Tổ chức hiệp ước Bắc
Đại Tây Dương.
4. Viết một chữ hoa cho các ngày trong tuần, các tháng trong năm và các ngày lễ: Monday,
Tuesday…. Sunday; January, February; Christmas; Armistice Day.
5. Viết một chữ hoa cho tên đất nước, ngôn ngữ và quốc tịch, tôn giáo: France; Korean
Japanese, English ; Christianity, Buddhism.
6. Viết một chữ hoa cho tên và tước hiệu của mọi người: Anthony, Ram, William
Shakespeare; Professor Jones, Dr Smith; Captain Kirk, King Henry VIII.
7. Viết một chữ hoa cho thương hiệu và tên công ty hay các tổ chức khác: Pepsi Cola,
Walkman; Microsoft Corporation, Toyota; the United Nations.
8. Viết một chữ hoa cho những địa điểm và công trình lớn: London, Paris, the Latin
Quarter; the Eiffel Tower, Cathedral; Buckingham Palace, the White House;
Oxford Street, Jupiter, Asia, the Middle East, the North Pole.
9. Viết một chữ hoa cho các phương tiện đi lại như tàu thuỷ, tàu hoả và tàu vũ trụ: the
Titanic; the Orient Express, the Flying Scotsman; Challenger 2, the Enterprise.
10. Viết một chữ hoa cho nhan đề các cuốn sách, bài thơ, bài hát, vở kịch, bộ phim, v.v…:
· War And Peace
· If, Futility
· Like a Virgin

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]