SELECT MENU

Thành ngữ tiếng hàn thường gặp trong đề thi topik II – phần 1

Thành ngữ tiếng hàn thường gặp trong đề thi topik II – phần 1

Thành ngữ tiếng hàn thường gặp trong đề thi topik II - phần 1

1.가는 말이 고와야 오는 말이 곱다.

-Lời nói đi có êm thì lời nói lại mấy nhẹ nhàng

=>Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

2.낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다.

-Lời nói ban ngày có chim nghe, lời nói ban đêm có chuột nghe

=>Tai vách mạch rừng

3.말이 씨가 된다

-Lời nói trở thành nguyên nhân

=>Nói trước bước không qua

4.말 한 마디로 천 냥 빚은 갚는다.

-Một lời nói trả được món nợ ngàn vàng

=>Khôn chẳng qua lẽ, khỏe qua lời

5.발 없는 말이 천리 간다

-Lời nói không có chân mà đi ngàn dặm

=>Tin lành đồn gần tin dữ đồn xa

6.고생 끝에 낙이 온다.

-Niềm vui sẽ đến vào cuối sự khổ cực

=>Sau cơn mưa trời lại sáng

7.하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다.

-Dẫu cho trời có sập thì vẫn có lỗ ngoi lên

=>Cái khó ló cái khôn

8.과부 사정은 과부가 안다

-Tình cảnh của quả phụ thì quả phụ mấy biết rõ

=>Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh

9.사위는 백 년 손님이다.

-con rể thì trăm năm vẫn là khách

=>Dâu là con rể là khách

10.암탉이 울면 집안이 망하다

-Nếu gà mái gáy thì trong nhà bị phá sản

=>Đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà

11.열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락 없다.

-Cắn 10 ngón tay thì khoogn có ngón nào là không đau

=>Con nào cũng là con

12.쇠귀에 경읽기

-Đọc kinh vào tai bò

=>Nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu

13.개구리 올챙이 적 생각 못한다

-Khi thành ếch quên mất thời nòng nọc

=>Lúc huy hoàng vội quên thủa hàn vi

14.일석이조
-Nhất thạch nhị điểu

=>1 công đôi việc, nhất cử lưỡng tiện

15.도둑이 제 말 저리다

-Kẻ trộm bị tê chân

=>Có tật giật mình

16.돌다리도 두들겨보고 건너라

-Dù cầu làm bằng đá cũng phải gõ thử trước khi đi

=>Suy trước tính sau, trăm việc trăm thắng

17.다 된 밥에 재 뿌리기

-Rắc tro vào nồi cơm gần chín

=>Dã tràng xe cát

18.가지 많 은 나무가 바람 잘 날 없다

-Cây nhiều cành thì dễ lung lay trước gió

=>Thuyền to thử sóng lớn

19.어려움을 강해야 누가 정말 좋은 친구지 안다

-Khi gặp khó khăn mấy biết ai là bạn thực sự

=>Gian nan mấy biết bạn hiền

20.가까운 이웃 먼 친척보다 낫다

-Hàng xóm ở gần tốt hơn bà con ở xa

=>Bán anh em xa mua láng giềng gần

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]