SELECT MENU

Truyện cười song ngữ Hàn Việt

TRUYỆN CƯỜI SONG NGỮ TIẾNG HÀN

1. 개와 닭 Chó và gà

부정 축재로 큰 부자가 됩 집에서 개와 닭의 대화를 나누고있었다.

개: 닭아! 요즘 넌 아침이 되었는데도 울지 않니?

닭: 자명증이 있는데, 내가 울 필요가 없잖아. 그런데 개 너는 왜 도둑이 들어와도 짖지 않니?

개: 도둑이 집안에 있는데, 내가 짖을 필요 없잖아.

Ở nhà của một phú ông do làm ăn bất chính có con chó và con gà đang nói chuyện với nhau.

– Chó: Gà này, sao dạo này sáng sớm mà mày không gáy thế?

– Gà: Có đồng hồ báo thức rồi nên tao không cần gáy nữa.

Nhưng tại sao trộm đến nhà mà mày không sủa?

– Chó: Trộm nó ở nhà rồi, nên tao không cần sủa nữa mà.

2. 40대 주부 Các bà nội trợ ở tuổi 40

부인1: 매일 어딜 그렇게 다니세요?

부인2: 저요? 남편이 반찬이 맛없다는 얘기를자주해서 학원에 좀 다녀요.

부인1: 아…요리학원에요?

부인2: 아뇨, 유도 학원에요. 불평하면던져버리려고요.

Bà vợ 1: Dạo này ngày nào chị cũng đi đâu thế?

Bà vợ 2: Tôi á? Chồng tôi ngày nào cũng nói rằng đồ ăn không ngon nên tôi đến trung tâm.

Bà vợ 1: À…Trung tâm nấu ăn à?

Bà vợ 2: Không, trung tâm học võ Judo. Nếu chồng tôi ho he thì tôi sẽ quăng chồng tôi ra ngoài.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]