SELECT MENU

Từ vựng Hán Hàn thú vị phần 2

Từ vựng Hán Hàn thú vị phần 2 được học tiếng hàn cấp tốc ở bắc ninh chia sẻ, mong có ích khi giao tiếp tiếng hàn của bạn được tốt hơn

Từ vựng Hán Hàn thú vị phần 2

Từ vựng Hán Hàn thú vị phần 2

31. 대가족 Đại gia đình
32. 대다수 Đại đa số
33. 대립 Đối lập
34. 대부분 Đại bộ phận
35. 대사 Đại sứ
36. 대사 Đại sự
37. 대사관 Đại sứ quán
38. 대성공 Đại thành công
39. 대승 Đại thắng
40. 대양 Đại Dương
41. 대양주 Châu Đại dương
42. 대우 Đối xử
43. 대책 Đối sách
44. 대패 Đại bại
45. 대학 Đại học
46. 대한 Đại hàn
47. 대회 Đại hội
48. Đạo lý
49. 도산 Phá sản
50. 도시 Đô thị
51. 독해 Đọc hiểu
52. 돌파 Đột phá
53. 동등 Bình đẳng
54. 동료 Bạn đồng liêu
55. 동류 Đồng loại
56. 동맥 Động mạch
57. 동맹 Đồng minh
58. 동심 Đồng tâm
59. 동요 Dao động
60. 동원 Động viên
61. 동일 Đồng nhất
62. 동작 Động tác
63. 동정 Đồng tình
64. 동정 Thông cảm
65. 동포 Đồng bào
66. 동행 Đồng hành
67. 등기 Đăng ký
68. 등록 Đăng ký
69. 마력 Ma lực
70. 마술 Ma thuật

Như vậy học tiếng hàn ở bắc ninh đã gửi tới các bạn 40 từ vựng hán hàn hay gặp phần 2 khi học tiếng hàn rồi, chúc các bạn học tốt

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]