SELECT MENU

Từ vựng Hán Hàn thú vị phần 3

Từ vựng Hán Hàn thú vị phần 1 được học tiếng hàn cấp tốc ở bắc ninh chia sẻ, mong có ích khi giao tiếp tiếng hàn của bạn được tốt hơn

Từ vựng Hán Hàn thú vị phần 3

Từ vựng Hán Hàn thú vị phần 3

71. 만능 Vạn năng
72. 만물 Vạn vật
73. 만사 Vạn sự
74. 만성 Mãn tính
75. 만세 Vạn tuế
76. 매복 Mai phục
77. 매음 Mại dâm
78. 매장 Mai táng
79. 맹수 Mãnh thú
80. 맹자 Mạnh Tử
81. 면대 Đối diện
82. 면세 Miễn thuế
83. 면역 Miễn dịch
84. 면적 Diện tích
85. 면죄 Miễn tội
86. 면직 Miễn chức
87. 멸시 Miệt thị
88. 모순 Mâu thuẫn
89. 모험 Mạo hiểm
90. 모형 Mô hình
91. 목격 Mục kích
92. 목록 Mục lục
93. 목적 Mục đích
94. 목표 Mục tiêu
95. 몽정 Mộng tinh
96. 무가치 Vô giá trị
97. 무감각 Vô cảm giác
98. 무기한 Không kỳ hạn
99. 무대 Vũ đài
100. 무력 Vũ lực

Như vậy học tiếng hàn ở bắc ninh đã gửi tới các bạn 30 từ vựng hán hàn hay gặp phần 3 khi học tiếng hàn rồi, chúc các bạn học tốt

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]