SELECT MENU

Từ vựng tiếng hàn hay gặp trong đề thi topik 2 phần 2

Tổng hợp từ vựng luyện thi topik 2 rất hay gặp trong các kỳ thi topik 2, hãy cùng học tiếng hàn ở bắc ninh học thuộc 100 từ vựng topik 2 nhé

Từ vựng tiếng hàn hay gặp trong đề thi topik 2 phần 2

Từ vựng tiếng hàn hay gặp trong đề thi topik 2 phần 2

101 길이 막히다 Đường bị tắc nghẽn
102 깨우다 Đánh thức ai
103 꽃다발을 사다 mua bó hoa
104 꿰매다 may, vá, khâu
105 끼니를 거르다 bỏ qua bữa ăn
106 나빠지다 trở nên xấu đi
107 나쁜 길로 빠지다 rơi vào con đường xấu
108 나이가 들다 có tuổi, trở nên cao tuổi
109 남아돌다 thừa, dư, nhiều
110 남아있다 còn lại
111 낫다 tốt hơn
112 내보내다 đẩy ra ngoài
113 냄새를 느끼다 ngửi mùi, cảm nhận mùi
114 냉장고 tủ lạnh
115 널리 알려져 있다 được biết đến rộng rãi
116 넓은 화면 màn ảnh rộng
117 넘어지다 ngã
118 노력을 기울리다 dồn sức tập trung, nỗ lực
119 노화되다 bị lão hóa
120 놀다 chơi
121 눈꺼품 mi mắt
122 눈물이 나다 khóc, chảy nước mắt
123 눈을 뜨다 mở mắt
124 늘고 있다 đang tăng lên
125 늘다 tăng
126 늦다 muộn
127 다만 chỉ
128 다시 말해 tức là, giải thích cho cái gì đó
129 다치기 쉽다 dễ bị thương
130 다치다 bị thương
131 단순한 행동 hành động đơn giản
132 단어를 떠울리다 nhớ ra từ vựng
133 단위 đơn vị
134 단점 nhược điểm
135 단체 요금 lệ phí cho nhóm
136 단추가 떨어지다 rơi nút áo
137 담그다 muối ngâm
138 담배를 끊다 bỏ thuốc lá
139 닿게 되다 bị chạm vào
140 대상 đôí tượng
141 대중 교통 giao thông công cộng
142 대학교 trường đại học
143 대형 마트 siêu thị lớn
144 댓글을 달다 để lại lời bình luận
145 던져 주다 ném cho
146 도로 주행 lái xe ngoài đường
147 도서관 thư viện
148 독자의 관심을 끌다 thu hút sự quan tâm của độc giả
149 독자의 시선을 끌다 thu hút sự chú ý của độc giả
150 돈을 벌다 kiếm tiền
151 돌아오다 trở về
152 돕다 giúp đỡ
153 동기 động lực
154 동료 đồng nghiệp
155 동물원에 다녀가다 đi đến sở thú
156 동호회 hội người cùng sở thích
157 되다 trở nên, được, bị
158 두 배 gấp đôi
159 둥글다 tròn
160 들리다 nghe được
161 들어오고 나가다 ra vào
162 들어주다 lắng nghe
163 땀이 나다 tiết mồ hôi
164 때때로 thỉnh thoảng, có lúc
165 떠들다 làm ồn, làm ầm ĩ
166 떨리다 run lên
167 떨고 있는 부부 vợ chồng đang run rẩy
168 떨어지다 rơi, rời ra
169 떼다 gỡ ra
170 뛰어 놀다 tung tăng vui đùa
171 뜨겁다 nóng
172 라디오 드라마 phim truyền hình radio
173 로봇 robot
174 마구 một cách bất cẩn, tùy tiện
175 마르다 khô,
176 마음 쓰다 quan tâm, để ý
177 마음가짐 quyết tâm, trạng thái tinh thần
178 마음이 곱다 tốt bụng
179 마음이 쓰이다 bận tâm
180 마이크를 놓다 thả micro ra
181 마찬가지 như nhau
182 만약 nếu, giả sử
183 만화 영화 phim hoạt hình
184 맡다 đảm nhận, đảm bảo
185 맨손 체조 tập thể dục tay không
186 맵다 cay
187 먹구름 mây đen
188 멋지다 đẹp, phong cách
189 면세점 cửa hàng miễn thuế
190 모아 두다 gom, tích lũy, bảo quản
191 모은 돈 tiền tích lũy
192 모자라다 thiếu, không đủ
193 모집 대상 đối tượng xét tuyển
194 모집 인원 số người cần tuyển
195 목소리 giọng nói
196 목슴을 구하다 cứu sống
197 목이 쉬다 cổ họng bị khản, bị khàn
198 목적 mục đích
199 목적지 điểm đến
200 몰려오다 kéo đến
201 몸에 문제가 생기다
202 무대
203 무려
204 무리하게
205 무엇보다
206 문 닫는 소리
207 문득
208 문을 두드리다
209 문제가 생기다
210 문화센터
211 물건을 갖게 되다
212 물을 끓이다
213 물을 데우다
214 물이 잘 짜지다
215 미끄러지다
216 미루다
217 미술관
218 미술품
219 미처
220 밀접한 관련성
221 바꿔다
222 바람직하다
223 바로잡다
224 바쁘다
225 박람회
226 반달
227 반달 모양
228 반면
229 반복하다
230 반해
231 발이 밟히다
232 발전하다
233 발표
234 밝혀지다
235 밤마다
236 밤을 새우다
237 방지하다
238 방탄복
239 방학
240 방해
241 배달 가능
242 배우
243 배탈이 나다
244 배탈이 나다
245 버튼을 누르다
246 법관
247 보고서 작성을 하다
248 보름달
249 보름달이 뜨다
250 보편화되다
251 보험금
252 본책
253 본보기
254 부담
255 부담감을 가지게 되다
256 부르다
257 부수다
258 부채를 들다
259 부채를 접다
260 분식 전문
261 분위기가 좋아지다
262 불러일으키다
263 불법 주차되다
264 불이 나다
265 불이 줄이다
266 불편하다
267 붐비다
268 붙이다
269 붙이다
270 비가 오다
271 비가 그치다
272 비관적
273 비밀을 간직하다
274 비밀을 지키다
275 비행기를 타다
276 빠르다
277 빼앗기다
278 사과가 나다
279 사과를 내다
280 사고를 당하다
281 사고파는 것
282 사귀다
283 사료
284 사연을 뽑다
285 사연을 적다
286 사용하다
287 사은 행사
288 사이가 좋다
289 사이가 좋아지다
290 산사태
291 살다
292 살이 찌다
293 살아있다
294 살이 찌다
295 상대방 목소리
296 상영관
297 상품권
298 상품을 꺼내다
299 상황
300 새로운단어를 만들다
301 색깔이 밝다
302 생각이 들다
303 생리하다
304 생산성도 높아지게 되다
305 생활
306 생활 용품
307 서로 닿지 않게 두다
308 서명
309 서식지
310 서점
311 석유자원
312 선글라스 착용의 필요성
313 선수를 지도하다
314 선의적이다
315 선착순
316 선택 기준
317 선풍기
318 설거지하다
319 설탕이 들어 있다
320 섭취하다
321 성공을 이루다
322 성분이 다르다
323 성악가
324 성우
325 성적
326 성적을 합하다
327 세균을 옮기다
328 세균이 생기다
329 세부적이다
330 세부적인 출산율에 관한 연도별 변화
331 세탁기
332 소득
333 소박하게 하면
334 소방차
335 소비자
336 소비자의 입장
337 소비하다
338 소심하다
339 소음
340 속도
341 수리하다
342 수면 시간
343 수세미
344 수술 여부
345 수출 입품
346 수학경연대회
347 쉬고 나면
348 쉬다
349 스키 선수
350 시간이 지나다
351 시끄럽게 떠들다
352 시민들의 의식
353 시작하다
354 시점
355 식료품 구입
356 식사 예절
357 식사량이 늘어나다
358 신경 쓰다( 관심갖다)
359 신규 단원 모집
360 신문 읽다
361 신선도
362 신선한 재료
363 신세
364 신입사원
365 신중하다
366 신청 대상
367 신청 방법
368 신청서를 내다
369 신체
370 신체의 온도가 올라가다
371 신화
372 실감 나는 소리
373 실력을 겨루다
374 실수
375 실수를 떠올리다
376 실외
377 실질적이다
378 실험 결과
379 싫다
380 심리
381 심문
382 심하게 하다
383 심한 경우
384 심한 운동
385 싸우다
386 씹다
387 아마
388 아무리
389 악의적이다
390 안경점
391 안으로 들어오다
392 안전하다
393 알려주다
394 알림
395 애완동문
396 약속하다
397 약해지다
398 양해
399 어려운 사라들
400 어머니의 손맛
401 어쩔 줄 모르다
402 어학연수
403 얻다
404 얼굴이 잘생기다
405 얼마동안
406 얽힌 회사
407 에너지
408 여가를 보내다
409 여기저기에서
410 여행
411 여행 일정
412 여행을 떠나다
413 역할
414 역할을 하다
415 연관성
416 연구
417 연기
418 연령별
419 연설
420 열리다
421 열을 식하다
422 염분
423 영양 성분이 끌고루 들어 있다
424 영양
425 영향을 주다
426 영화 소개
427 예를 들다
428 예를 들면
429 예술 기법
430 오다
431 오히려
432 온갖
433 온도를 조절하다
434 올림픽공원
435 외식을 하다
436 요란하다
437 요리 교실
438 요리 시간
439 요리 재료
440 요리 책
441 용감한 시민
442 용도
443 우수한 참가자
444 우아하게 하면
445 운동선수
446 운동에 적응할 준비가 되다
447 운동장
448 울다
449 울먹임
450 움직이는 동작
451 움직이다
452 웃다
453 원래
454 위로 향하게 하다
455 위로
456 위안
457 유도하다
458 유연한 거미줄
459 유입되다
460 유학
461 음식을 만들다
462 음식점
463 음악 치료
464 의류
465 의미가 있다
466 의사소통
467 의심하다
468 의중을 파악하다
469 이루어진다
470 이를 닦다
471 이사 가다
472 이사하다
473 이야기를 하다
474 이용 방법
475 인간관계
476 인간관계를 유지하다
477 인기가 많다
478 인내심이 요구하다
479 인식하다
480 인심 쓰다
481 인원
482 인정하다
483 일시
484 일시적
485 일지적인 구호
486 일어나다
487 일으키다
488 일을 그르치다
489 일찍
490 입단 비용
491 입원하다
492 입을 다물다
493 입장료
494 잊다
495 자꾸
496 자료를 찾다
497 자상한 성격
498 자세하다
499 자신의 신세를 한탄하다
500 자연스럽게
501 자외선
502 자유롭다
503 자칫
504 작다
505 잘못되다
506 잠이 깨다
507 잠이 들다
508 잡아먹다
509 잡지
510 잡지에 있는 엽서
511 장면
512 장소
513 장점
514 장학금을 받다
515 재빠르다
516 재산을 주다
517 재주
518 저렴한 가격
519 저출산
520 적잖이
521 적지 않다
522 전시 기간
523 전염되다
524 전자레인지
525 전자파
526 전통 공연
527 전통의상
528 전화 예절
529 전화 접수
530 젊은 층
531 접다
532 접수
533 접수 방법
534 점문가
535 정작
536 정품을 확인하다
537 젖어 있다
538 제대로
539 제대로 해내다
540 제목을 붙이다
541 제출 서류
542 제품 설명
543 제품의 사용법
544 제품의 장점
545 제품의 주의 사항
546 제한을 하다
547 조르다(졸라 대다)
548 조사
549 조직 안밖의 의견
550 졸다
551 졸업하다
552 종이
553 좋았던 사이
554 좋은 성적을 거두다
555 좌절을 느끼다
556 주말
557 주머니
558 주방세제
559 주의 사항
560 주의를 주다
561 주최
562 죽다
563 준비물
564 줄어들다
565 줄이다
566 중심을 잡자
567 지각하다
568 지겹다
569 지나치게 많이 들어 있다
570 지방
571 지원 금액
572 지원 사업
573 지팡이처럼 쓰다
574 지하방의 문
575 직장 동료
576 진품
577 질서를 지키다
578 집 밖으로 탈출하다
579 집안
580 집을 덮치다
581 집을 지키다
582 짝짝이 양말
583 차 속에서
584 차가 막히다
585 차단하다
586 차를 세우다
587 차오르다
588 차오르다
589 참가 방법
590 참가 신청
591 참가비
592 참석하다
593 찾다
594 찾아오다
595 채소 가게
596 책방
597 책임감
598 천문대
599 청소년
600 초기
601 초보 운전자
602 최고의 방법
603 최근에
604 최대
605 최초
606 추석
607 추천서를 내다
608 축구단
609 축구를 하다
610 축제
611 출산 대책
612 출처
613 충고
614 충동구매
615 취직하다
616 치과
617 치아
618 친밀하다
619 침착하게 구조했다
620 칫솔
621 컴퓨터
622 쿠폰
623 큼직하게 할수록
624 태양열
625 태어나다
626 택배 회사
627 택시를 타다
628 통계
629 통신 언어
630 퇴근
631 특별한 물건
632 특징
633 판단력
634 판매 장소
635 판매되다
636 펴다
637 편의점
638 편하다
639 평군
640 평화의 소중
641 폐암에 걸리다
642 포기하다
643 포인트 적립
644 피우다
645 피해가 점점 커지다
646 피해를 막다
647 필요
648 핏줄
649 하도
650 하마터면
651 하품
652 하필
653 할인권
654 해가 나오다
655 해외 소식
656 핵심
657 행사장 내
658 헌책방
659 헤어지다
660 헷갈리다
661 현명하다
662 현명한 기업가
663 현황
664 협력
665 협의하다
666 형제
667 형제와 자매
668 화려하게 할수록
669 화려한 포장
670 화제
671 확산되다
672 확산하다
673 확실히
674 환불
675 환자 상태
676 환하다
677 활쏘기
678 회복하다
679 회비
680 회식
681 횡단보도
682 후회하다
683 훌륭하게 사용되다
684 훌륭한 성우
685 휴식을 취하다
686 흐리게 보이다
687 흔히
688 흙더미
689 흥미를 유발하다
690 희망
691 희망이 담겨 있다
Với 500 từ vựng tiếng hàn luyện thi topik 2 ở trên hy vọng sẽ có ích cho các bạn học tập tốt hơn

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]