SELECT MENU

Từ vựng tiếng Hàn theo thứ tự trong bảng chữ cái phần 2

Tổng hợp từ vựng tiếng Hàn theo thứ tự trong bảng chữ cái phần 2 được học tiếng hàn ở Bắc Ninh chia sẻ để giao tiếp tiếng hàn được tốt hơn, cùng tham khảo nhé:

Từ vựng tiếng Hàn theo thứ tự trong bảng chữ cái phần 2

Từ vựng tiếng Hàn theo thứ tự trong bảng chữ cái phần 2

1 나 tôi
2 나가다 đi ra ngoài
3 나무 cây
4 나비 con bướm
5 나쁘다 xấu, tồi
6 나오다 ra ngoài, nổi lên
7 나이가 어리다 trẻ tuổi
8 나이가 들다 già, có tuổi
9 나이가 많다 nhiều tuổi
10 나이가 적다 ít tuổi
11 나중에 sau này
12 낙지 bạch tuộc nhỏ
13 낚시하다 câu cá
14 날 ngày
15 날개 cánh
16 날다 bay
17 날씨 thời tiết
18 날씬하다 thon thả
19 날아가다 bay xa
20 날짜 ngày tháng
21 남기다 bỏ lại
22 남녀 nam nữ
23 남다 bị bỏ lại
24 남동생 em trai
25 남산 núi namsan
26 남색 màu lam
27 남자 đàn ông
28 남자 아이 câậu bé
29 남자 친구 bạn trai
30 남쪽 phía nam
31 남편 chồng
32 남학생 nam học sinh
33 낫다 đỡ, khỏi bệnh
34 낮 ngày
35 낮다 thấp
36 아이를 낳다 đẻ, sinh con
37 내 của tôi
38 내과 khoa nội
39 내내 trong suốt
40 내년 sang năm
41 내려 주다 cho xuống
42 내려가다 đi xuống
43 내려오다 đi xuống
44 내리디 xuống
45 내용 nội dung
46 내일 ngày mai
47 냄비 nồi
48 냄새 mùi
49 냄새가 나다 coó mùi
50 냄새를 맡다 ngửi mùi
51 냅킨 giấy ăn
52 냉면 mỳ lạnh
53 냉장고 tủ lạnh
54 너무 quá, rất
55 넓다 rộng
56 넘다 ngảy
57 넘어지다 ngã, trượt
58 넣다 chp vào, thêm vào
59 네 번째주 tuần thứ 4
60 네모나다 có hình chữ nhật
61 넥타이 cà vạt
62 년 năm
63 년대 thập kỷ
64 노란색 màu vàng
65 노래 bài hát
66 노래방 phòng hát
67 노인 người già
68 노트북 láp tốp
69 녹다 tan, chảy
70 녹색=초록색 màu xanh lá
71 녹차 trà xanh
72 논 ruộng lúa
73 놀다 chơi
74 놀라다 giật mình, ngạc nhiên
75 놀어 가다 đi chơi
76 놀이공원 công viên giải trí
77 농구 bóng rổ
78 농담 nói đùa
79 높다 cao
80 놓고 오다 bỏ quên
81 놓다 để, đặt
82 누구나 mọi người
83 누구든지 bất cứ ai
84 누나 chị
85 눈 mắt.tuyết
86 눈물이 나다 khóc, chảy nc mắt
87 눈썹 lông mày
88 눈을 감다 nhắm mắt
89 눈을 뜨다 mở mắt
90 눈이 오다 tuyết rơi
91 눕다 nằm
92 뉴욕 new york
93 느끼다 cảm nhận
94 느끼하다 ngấy
95 느낌 cảm giác, cảm nhận
96 느리다 chậm
97 늑대 con sói
98 늘 luôn luôn
99 늙다 già,
100 늙은이 người già
101 늦게까지 đến tận muộn
102 늦다 muộn
103 늦잠 giấc ngủ nướng
104 늦잠을 자다 ngủ nướng

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]