SELECT MENU

Từ vựng xuất hiện trong đề thi topik II kỳ 35

Từ vựng xuất hiện trong đề thi topik II kỳ 35

Từ vựng xuất hiện trong đề thi topik II kỳ 35

 1. 눈물이 나다  rơt nước mắt
 2. 감동적이다. Cảm động
 3. 직장 동료 đồng nghiệp
 4. 상담하다 tư vấn
 5. 수술하다 phẫu thuật
 6. 시원하다 mát mẻ
 7. 없어지다 xóa bỏ
 8. 환경 보호  bảo vệ môi trường
 9. 공원 소개 giới thiệu công viên
 10. 날씨 정보 thông tin thời tiết
 11. 여행 계획 kế hoạch du lịch
 12. 궁금하다 tò mò
 13. 홈페이지 trang chủ
 14. 게시판 bảng thông báo
 15. 상담원 nhân viên tư vấn
 16. 통화tiền tệ, nói đt
 17. 원하다 muốn
 18. 사품안내 hướng dẫn sản phẩm
 19. 모집 안내 hướng dẫn tuyển
 20. 문의 방법 phương pháp hỏi
 21. 버려진 동물 động vật bị bỏ rơi
 22. 데리고 가다 dẫn đi, dắt đi
 23. 데리고 오다 dẫn đến, dắt đến
 24. 남기다 để lại
 25. 꽃박람회 triển lãm hoa
 26. 입장료 vé vào cửa
 27. 일반 thông thường
 28. 특별권 vé đặc biệt
 29. 단체 요금 vé dành cho đoàn
 30. 가능하다 khả năng
 31. 구입하다  mua
 32. 행사장 nơi diễn ra sự kiện
 33. 놀이 시설 thiết bị vui chơi
 34. 무료 miễn phí
 35. 할인하다 giảm giá
 36. 애원동물 thú cưng
 37. 구하다tìm, cầu
 38. 예를 들어 ví dụ
 39. 힘이 약하다 sức yếu
 40. 가장 적다 nhỏ nhất
 41. 경험하다 kinh nghiệm
 42. 새로 문을 열다 mới mở cửa
 43. 추억 극장nhà hát ký ức
 44. 남녀노소 già trẻ gái trai
 45. 영화를 관람하다 xem phim
 46. 간단한 간식 món ăn nhẹ
 47. 극장 내부 bên trong rạp hát
 48. 영화 포스터 tấm poster phim
 49. 전시되다 được trưng bày
 50. 얼마 전 cách đây không lâu
 51. 인기가 많다 nhiều ưa chuộng
 52. 가끔씩 thình thoảng
 53. 가면을 쓰다 đeo mặt nạ
 54. 현실 hiện thực
 55. 신발을 벗다 cởi giầy
 56. 떨어뜨리다  rơi
 57. 신발을 줍다 nhặt dép
 58. 움직이다di chuyển
 59. 호랑이 가면 mặt nạ hổ
 60. 힘이 세다 sức mạnh
 61. 스스로 tự bản thân mình
 62. 만족하다 thỏa mãn
 63. 성격을 바꾸다 thay đổi tính cách
 64. 현실을 더 잘 보다 thấy rõ hơn hiện thực
 65. 모습을 표현하다 thể hiện hình ảnh
 66. 자랑하다 tự hào
 67. 재료가격 giá nguyên liệu
 68. 제작 비융 phí sản xuất
 69. 그중 하나 1 trong số
 70. 운동 선수 cầu thủ thể thao
 71. 유니폼 đồng phục
 72. 플라스틱nhựa
 73. 재활용하다 tái sử dụng
 74. 인간관계 đối nhân xử thế
 75. 얽히다 bị giàng buộc
 76. 기혼 여성phụ nữ đã hết hôn
 77. 신발을 짝 1 đôi dép
 78. 떨어지다 giảm, rơi, trượt
 79. 지원 사업dự án hỗ trợ
 80. 버스 운행 phí vận hành
 81. 예산이 들다tốn ngân sách
 82. 그러므로 vì vậy,vì thế
 83. 예산을 아끼다 tiết kiệm ngân sách
 84. 이용 요금 phí sử dụng
 85. 추가 요금 chi phí thêm
 86. 부담하다 gánh nặng
 87. 시골마을 làng ở nông thôn
 88. 등장하다 xuất hiện
 89. 다양한 상황 tình huống đa dạng
 90. 업무가 많다 nhiều việc
 91. 조절하다 đièu tiết
 92. 포크dĩa
 93. 횟수 số lần
 94. 속도를 측정하다 đo tốc độ
 95. 여전히vẫn
 96. 승진하다 tăng chức
 97. 어려움을 느끼다 cảm thấy khó khăn
 98. 환하다sáng sủa
 99. 둥근 보름달 trăng tròn
 100. 반달 모양 hình bán nguyệt
 101. 나은 미래 tương lai tươi sáng
 102. 완전하다 hoàn toàn
 103. 시간이 지나다 thời gian trôi qua
 104. 어두운 면 mắt tối
 105. 쉽게 해결하다dễ giải quyết
 106. 식사 속도 tốc độ ăn
 107. 자연 숙성 과일 hoa quả chín tự nhiên
 108. 경고음이 나다  phát ra âm thanh cảnh cáo
 109. 도움을 주다 giúp đỡ
 110. 하루 식사량 lượng thức ăn 1 ngày
 111. 늘리다 tăng
 112. 식탁을 꾸미다 trang trí bàn ăn
 113. 습관을 고치가 sửa thói quen
 114. 바른 식사 예절 lễ nghi ăn uống
 115. 과일을 익히다 làm chín hoa quả
 116. 화학 물질 vật chất hóa học
 117. 대개 đại khái
 118. 숙성 chín ( hoa quả)
 119. 맛이 떨어지다 giảm hương vị
 120. 향이 떨어지다 giảm mùi hương
 121. 과일 꼅질 vỏ hoa quả
 122. 지속적이다 liên tục
 123. 또는hoặc
 124. 넓어지다 mở rộng
 125. 결정이 어려워지다 quyết định khó khăn
 126. 방해 요인yếu tố cản trở
 127. 없애다 xóa
 128. 정보를 수집하다 thu thập thông tin
 129. 선택의 수 số lượng lựa chọn
 130. 늘어나다 tăng 
 131. 고민의 양 lượng lo lắng
 132. 결정을 내리다 đưa ra quyết định
 133. 후회없다 không hối hận
 134. 오히러 trái lại
 135. 방해하다 trở ngại
 136. 결과가 나오다 có kết quả
 137. 골치가 아프다 đau đầu về việc gì
 138. 콧대가 높아지다 kén chọn
 139. 눈치가 빨라지다 nhnh mắt
 140. 비행기를 태우다 đi tàu bay giấy
 141. 건강을 지키다 giữ gìn sức khỏe
 142. 독특하다 độc đáo
 143. 간판 tấm biển quảng cáo
 144. 회사의 사정 tình hình công ty
 145. 불이 나다 xảy ra hỏa hoạn
 146. 피해를 입다 bị thiệt hại
 147. 데다가 thêm vào đó
 148. 매출doanh thu
 149. 어쩔 수 없이  không còn cách nào khác
 150. 직원수 số nhân viên
 151. 줄이다 giảm
 152. 한자리1 chỗ
 153. 살리다 làm sống lại
 154. 도움이 되다 trở nên có ích
 155. 곤란하다 khó khăn, trở ngại
 156. 섭섭하다 buồn khi chia tay
 157. 부끄럽다 xấu hổ
 158. 당황하다hoang mang
 159. 화재가 발생하다 xảy ra hỏa hoạn
 160. 도망치다 trốn thoát
 161. 애쓰다cố gắng
 162. 마찬가지다 giống, giống hệt
 163. 구속 giam cầm
 164. 반발심chống đối
 165. 방과 sau giờ học
 166. 지나가다đi qua, trải qua
 167. 시선을 끌다 lôi kéo ánh nhìn
 168. 색다르다 khác biệt
 169. 눈길을 사로잡다 thu hút ánh nhìn 
 170. 눈에 띄다 đập vào mắt
 171. 취업률 tỷ lệ việc làm
 172. 제자리걸음dậm chân tại chỗ
 173. 대책이 필요하다 cần đối sách
 174. 취업률을 높이다 tỷ lệ việc làm cao
 175. 대책이 요구되다 được yêu cầu trách nhiệm
 176. 자유롭다
 177. 안전을 찾다
 178. 관심을 끌다
 179. 현대을 사람들
 180. 기존의 소설
 181. 각색하다
 182. 부담없이
 183. 생활 규칙
 184. 의논하다
 185. 정하다
 186. 책임감
 187. 관여하다
 188. 동물을 키우다
 189. 웹 소설
 190. 짧은 분량
 191. 컴퓨터 화면
 192. 눈이 피로하다
 193. 줄 간격
 194. 편질되다
 195. 등장인물
 196. 제한하다
 197. 참고 자료
 198. 활용하다
 199. 품경화
 200. 색을 연구하다
 201. 대기 상태
 202. 잔치를 열다
 203. 음식을 차리다
 204. 성대하게
 205. 행사를 치르다
 206. 높은 지위 사람
 207. 가난한 백성
 208. 일부러
 209. 과시하다
 210. 궁중의 풍습
 211. 널리 알리다
 212. 대접하다
 213. 맛을 살리다
 214. 많은 노력하다
 215. 건조하다
 216. 기재 환경
 217. 고려하다
 218. 음식의 수분
 219. 날아가다
 220. 포장하다

 

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]