SELECT MENU

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Phương châm hoạt động của Tư vấn C&T là tận tâm vì khách hàng, tận tụy với công việc, hoàn thành dịch vụ đúng tiến độ và yêu cầu. Chúng tôi luôn nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ trong các hoạt động tư vấn pháp lý, cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Điểm nổi bật của công ty Tư vấn C&T là phạm vi hoạt động đa dạng với các phòng ban chuyên môn trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bao gồm hoạt động tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, cấp mới và điều chỉnh các loại giấy phép, xin cấp giấy phép hoạt động cho những lĩnh vực cần giấy phép con,…

logo công ty Tư vấn C&T

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]