SELECT MENU

Học tiếng Hàn qua âm Hán phần 2

Học tiếng Hàn qua âm Hán phần 2 rất thú vị hãy cùng học tiếng hàn ở bắc ninh tham khảo nhé

Học tiếng Hàn qua âm Hán

Học tiếng Hàn qua âm Hán phần 2

Kỹ thuật thông tin:  통신 기술
Thu tập tình báo:  정보 수집
Cơ quan hành chính:  행정 기관
Lưu thông thị trường:  시장 유통
Cấm chỉ thông hành:  통행 금지
Phát hành quy chế:  규제 발행
Chủ nghĩa xã hội:  사회 주의
Hoàn công chính thức:  정식 완공
Hiệp định bình hòa:  평화 협정
Quá trình sinh sản:  생산 과정
Vệ sinh cá nhân:  개인 위생
Phương pháp hiệu quả;  효과 방법
Tiếp xúc hoạn tử:  환자 접촉
Trúng độc thực phẩm:  식품 중독
Khai phát đầu não:  두뇌 개발
Giá trị dinh dưỡng:  영양 가치
Khái niệm trừu tượng:  추상 개념
Lực trở kháng:  저항력
Năng lực phán đoán:  판단 능력
Bổ sung tình báo:  정보 보충
Thành tích học nghiệp:  학업 성적
Hấp thụ không khí:  공기 흡수
Cải thiện thị lực:  시력 개선
Phân tích thành phần:  성분 분석
Cơ quan miễn dịch:  면역 기관
Hoạt tính hóa:  활성화

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]