SELECT MENU

Học tiếng Hàn qua câu chuyện song ngữ phần 2

Học tiếng Hàn qua câu chuyện song ngữ phần 2 hãy cùng tiếng hàn ở bắc ninh học các câu truyện song ngữ tiếng hàn này nhé

Học tiếng Hàn qua câu chuyện song ngữ phần 2

 

Học tiếng Hàn qua câu chuyện song ngữ phần 2

1. 아빠와 아들 이야기

어떤 게으른 아들과 아버지가 있었다.
그러던 어느날.
아들: 아빠, 저 물 좀 가져다 주세요.
아빠: 냉장고에 있으니 니가 가져다 먹으렴.

잠시 뒤

아들: 아빠 저 물 좀 가져다 주세요.
아빠: 냉장고에 있으니 니가 가져다 먹으렴.
한번만 더 가져다 달라하면 혼난다!

잠시 뒤 아들이 하는말

아들: 아빠, 저 혼내주러 오실 때 물 좀 가져다 주세요.
아빠: 헉!!!

단어 Từ vựng
게으르다 lười biếng
가져다 주다 đưa cho
혼나다 la mắng
헉 Oạch (Cạn lời)

Có một cậu con trai lười nhác và ông bố.
Một ngày nọ,
Con trai: Bố ơi lấy nước cho con với ạ.
Bố: Nước trong tủ lạnh ấy, con lấy ra mà uống.
Một lúc sau:
Con trai: Nước ! bố ơi !
Bố: Con bảo bố lấy thêm 1 lần nữa thì bố mắng đấy.
Lúc sau con trai nói,
Con trai: Bố ơi khi nào bố mang nước đến để mắng con thì mang nước cho con nhé.
Ông bố: Oạch !

2.남편이 밤에 한 짓

술을 마시고 늦게 들어온 남편이 볼일을 본다고 나갔다가 들어와 아내에게 말했다.
우리 집 화장실은 편하기도 하지. 문만 열면 불이 켜지니 말야!
그러자 아내가 화를 내며 소리쳤다.
당신 또 냉장고에다 쉬했지!
볼일을 본다

편하다 tiện lợi
화를 내다 nổi giận
소리치다 kêu lên, la lên.
쉬하다 đi tè

Một ông chồng đi uống rượu về muộn, đi vệ sinh xong và nó với vợ: Nhà vệ sinh của mình tiện lợi thật, mới mở mỗi cái cửa mà đèn đã bật sáng rồi !
Ngay sau đó người vợ bực mình hét lên: Anh lại tè vào cái tủ lanh của tôi rồi.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]