SELECT MENU

Học tiếng trung qua các thông điệp hay về cuộc sống

Học tiếng trung qua các thông điệp hay về cuộc sống

1. 如果你不给自己烦恼,别人也永远不可能给你烦恼。
Rúguǒ nǐ bù gěi zìjǐ fánnǎo, biérén yě yǒngyuǎn bù kěnéng gěi nǐ fánnǎo
Nếu bạn không tự mua dây buộc mình, người khác sẽ mãi không cách nào đem phiền muộn tới cho bạn gồng gánh cả.
2. 当你快乐时,你要想,这快乐不是永恒的。当你痛苦时你要想,这痛苦也不是永恒的。
Dāng nǐ kuàilè shí, nǐ yào xiǎng, zhè kuàilè bùshì yǒnghéng de. Dāng nǐ tòngkǔ shí nǐ yào xiǎng, zhè tòngkǔ yě bùshì yǒnghéng de
Lúc vui vẻ, bạn nên ý thức được niềm vui đó sẽ không dài lâu. Còn trong phút giây đau đớn, bạn cần nghĩ thông rằng đâu ai lòng cứ ôm hoài một nỗi đau.
3. 当你知道迷惑时,并不可怜,当你不知道迷惑时,才是最可怜的。
Dāng nǐ zhīdào míhuò shí, bìng bù kělián, dāng nǐ bù zhīdào míhuò shí, cái shì zuì kělián de
Khi bạn biết thế nào là mê muội đầu óc, nó không gọi là đáng thương, mà bi ai chỉ thật sự trỗi dậy từ phút giây bạn chẳng còn định nghĩa được mê muội nữa.
4. 你不要一直不满人家,你应该一直检讨自己才对。不满人家,是苦了你自己。
Nǐ bùyào yīzhí bùmǎn rénjiā, nǐ yīnggāi yīzhí jiǎntǎo zìjǐ cái duì. Bùmǎn rénjiā, shì kǔ le nǐ zìjǐ
Đừng cứ bất mãn với người khác hoài như thế, mà trước tiên hãy xem xét lại bản thân mình. Bất mãn chỉ khiến bạn nhận lại trái đắng thôi.

Học tiếng trung qua các thông điệp hay về cuộc sống

Học tiếng trung qua các thông điệp hay về cuộc sống

5. 一个人如果不能从内心去原谅别人,那他就永远不会心安理得。
Yīgè rén rúguǒ bùnéng cóng nèixīn qù yuánliàng biérén, nà tā jiù yǒngyuǎn bù huì xīn’ānlǐdé
Nếu một người sâu trong tâm khảm vẫn chưa thể tha thứ lỗi lầm của ai đó, người đó sẽ chẳng bao giờ tìm được sự thanh thản từ trong tâm hồn.
6. 培植一个人要千句话,毁灭人只要一句话,请你多口下留情。
Péizhí yīgè rén yào qiān jù huà, huǐmiè rén zhǐyào yījù huà, qǐng nǐ duō kǒu xià liúqíng
Phải mất hàng nghìn câu để bồi dưỡng nên một con người, nhưng vỏn vẹn một câu nói thôi đã đủ sức hủy hoại một ai đó, vậy nên hãy dành lời hay ý đẹp cho mọi người bạn nhé!
7. 当你劝告别人时,若不顾及别人的自尊心,那么再好的言语都没有用的。
Dāng nǐ quàngào biérén shí, ruò bù gùjí biérén de zìzūnxīn, nàme zài hǎo de yányǔ dōu méiyǒu yòng de
Khi khuyên nhủ ai đó, nếu ta không nghĩ cho lòng tự trọng của họ, vậy thì lời lẽ có tốt đẹp đến cách mấy cũng bằng không.
8. 根本不必回头去看咒吗你的人是谁?如果有一条疯狗咬你一口,难道你也要趴下去反咬它一口吗?
Gēnběn bùbì huítóu qù kàn zhòuma nǐ de rén shì shéi? Rúguǒ yǒu yītiáo fēnggǒu yǎo nǐ yīkǒu, nándào nǐ yě yào pā xiàqù fǎnyǎo tā yīkǒu ma。
Thực ra đâu nhất thiêt phải quay lại xem ai đang chửi rủa mình. Một con chó điên đâu ra xông đến cắn bạn, chẳng lẽ bạn cũng sân si nhoài xuống cắn lại nó cho bằng được à?

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]