SELECT MENU

Những biểu hiện thường dùng trong lớp học tiếng Hàn

Những biểu hiện thường dùng trong lớp học tiếng Hàn cùng học tiếng hàn ở bắc ninh tìm hiểu nhé, qua đó giúp bạn học tiếng hàn được tốt hơn

Những biểu hiện thường dùng trong lớp học tiếng HànNhững biểu hiện thường dùng trong lớp học tiếng Hàn

한국 수업에서 자주 사용하는 표현
1. 어서 들어오세요. mời vào
2. 왜 늦었어요? tại sao lại đi muộn
3. 왜 항상 늦었어요? 특별한 이유가 있어요? bạn luôn luôn đến muộn. có lý do đặc
biệt nào không?
4. 여러분 열심히 공부하세요 các bạn hãy học tập chăm chỉ nhe
5. 여러분 열심히 공부해서 고마워요 cảm ơn vì các bạn đã học tập chăm chỉ
6. 내일 시간이 있으면 이 숙제를 다 하세요 nếu ngày mai có thời gian hãy làm hết
bài tập này
7. 늦으면 먼저 문제메시지를 선생님께 보내세요, nếu đến muộn hãy gửi tin nhắn
cho giáo viên trước
8. 이해했어요? Bạn hiểu chưa?
9. 이해하지 않으면 바로 물어보세요 Nếu không hiểu hãy hỏi ngay nhe
10. 일어나서 보기를 읽어 보세요 đứng dậy rồi đọc ví dụ
11. 내일부터 늦지 마세요 từ ngày mai đừng đi muộn
12. 숙제를 다 했어요? Làm hết bài tập chưa
13. 다 썼어요? viết hết chưa?
14. 다 왔어요? đến hết chưa?
15. 문을 닫아서 들어오세요Hãy đóng cửa rồi đi vào
16. 오늘 여기가지입니다 Hôm nay đến đây thôi ạ
17. 내일 또 만나요 hẹn ngày mai gặp lại
18. 당신의 집에서 여기까지 멀어요? từ nhà của bạn đến đây xa không?
19. 자전거로 30분쯤 걸려요. Tốn khoảng 30 phút bằng xe đạp
20. 보통 학교에 무엇으로 가요? 나는 버스로 타다가 택시으로 갈아타요. Bình
thường bạn đến trường bằng gì? tôi đi xe buýt tồi chuyển sang taxi.
21. 버스로 가면 1 시간 걸려요. Nếu đi bằng xe buýt mất 1 tiếng.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]