SELECT MENU

Những mẫu câu thả thính bằng tiếng Anh

NHỮNG MẪU CÂU THẢ THÍNH BẰNG TIẾNG ANH

Những mẫu câu thả thính bằng tiếng Anh

1. Your cute smile is all I need to battle all struggles in my life:
Nụ cười dễ thương của cậu là tất cả những gì tớ cần để chiến đấu với mọi thử thách trong cuộc sống.
2. Loving you is like breathing, I just can’t stop, you know that:
Yêu cậu giống như hơi thở, mà cậu biết đấy, tớ không thể không thở mà.
3. Are you a thief? Cause you stole my heart!:
Cậu có phải là một tên trộm không? Bởi vì cậu đã đánh cắp trái tim tớ rồi!
4. Meeting you is the best thing that ever happened to me:
Gặp được cậu chính là điều tốt đẹp nhất đối với tớ.
5. If I could change the alphabet, I would put U and I together:
Nếu tớ có thể thay đổi bảng chữ cái, tớ muốn đặt Cậu và Tớ cạnh nhau.
6. You are my sunshine, you light up my life:
Cậu là ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tớ.
7. You may only be one person to the world but you may be the world to the one person:
Đối với thế giới này, cậu chỉ là ai đó, nhưng đối với ai đó cậu là cả thế giới.
8. I’m not organ donor, but I’d be happy to give you my heart:
Tớ không có ý định hiến nội tạng, nhưng tớ rất vui lòng trao trái tim này cho cậu.
9. If your heart was a prison, I would want to be sentenced to life:
Nếu trái tim cậu là một nhà tù, tớ nguyện được nhận án trung thân.
10. I love you with know how, why, or even from where:
Tớ yêu cậu mà không biết tại sao, bằng cách nào và từ bao giờ nữa.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]