SELECT MENU

Từ vựng tiếng Hàn luyện thi Topik 2

TỪ VỰNG TIẾNG HÀN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ THI TOPIK II

 • 씹다: Nhai
 • 염분: Thành phần muối
 • 열을 식히다: Làm giảm nhiệt
 • 열리다: Được tổ chức
 • 열실: Diễn thuyết
 • 열령별: theo độ tuổi
 • 연기: Biểu diễn
 • 연구: Nghiên cứu
 • 연관성: Tính liên quan
 • 역할을 하다: Có vai trò, đóng vai trò
 • 여행을 떠나다: Đi du lịch
 • 여행일정: Lịch trình du lịch
 • 여기저기에서: Chỗ này chỗ kia
 • 여가를 보내다: Trải qua thời gian nhàn rỗi

Từ vựng tiếng Hàn luyện thi Topik 2

Từ vựng tiếng Hàn luyện thi Topik 2

 • 에너지: Năng lượng
 • 얽힌 히사: Công ty rối rắm
 • 언마동안: Trong suốt bao lâu nay
 • 얼굴이 잘생기다: Gương mặt đẹp trai
 • 얻다:Lấy được, thu được
 • 어학연수: Học tiếng, học ngoại ngữ
 • 어쩔 줄 모르다: Không biết làm sao
 • 어려운 사람들: Những người khó khăn
 • 양해: Thông cảm
 • 양해지다: Trở nên yếu dần
 • 약속하다: Hứa
 • 애완동물: Động vật cưng, thú cưng
 • 알림: Thông báo
 • 알려주다: Cho biết
 • 안전관리: Giữ an toàn
 • 안으로 들어오다: Đi vào bên trong
 • 안경점: Cửa hàng bán kính
 • 악의적이다: Ác ý
 • 아무리: Dù gì
 • 아마: Có lẽ
 • 싸우다: Đánh nhau
 • 심한 운동: Vận động quá sức
 • 심한 경우: Trường hợp nghiêm trọng
 • 심하게 하다: Làm quá sức mình
 • 신문: Thẩm vấn
 • 심리: Tâm lý
 • 싫다: Ghét
 • 실험 결과: Kết quả thí nghiệm
 • 실질적이다: Chân thực
 • 실외: Ngoài trời
 • 실수: Sai sót, lỗi lầm
 • 실력을 겨루다: Thi năng lực
 • 신체: Cơ thể, thân thể
 • 신정서를 내다: Nộp đơn

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]