SELECT MENU

Cách phân biệt Remember Vs Miss

Chúng ta đều biết ‘miss’ và ‘remember’ đều có nghĩa là ‘nhớ’ khi được dịch ra tiếng Việt, nhưng về bản chất thì chúng rất khác nhau. Hãy cùng học cách phân biệt và sử dụng nhé.

Cách dùng

1. Remember

Remember to + V: nhớ làm việc gì đó (tức là việc cần làm nhưng chưa làm)

Ví dụ:

– Son, remember to clean your room.

(Con trai, nhớ lau dọn phòng con đi đấy.)

Remember +Ving: nhớ đã làm việc gì đó

Ví dụ:

– I remember locking the door.

(Tôi nhớ khóa cửa rồi mà.)

Remember something/somebody: nhớ ra ai/cái gì

Ví dụ:

– Do you remember me?

(Cậu có nhớ ra tớ không)

2. Miss

Miss thì chỉ đi kèm với danh từ.

– I miss my mom.

(Tôi nhớ mẹ.)

Như vậy bạn có thể thấy rằng miss có nghĩa là bạn nhớ nhung ai đó, điều gì đó, dùng để diễn tả trạng thái tâm lý tình cảm. Còn remember chỉ về việc ghi nhớ phải làm gì đó, nhớ ra điều gì đó…

Ngoài ra miss còn được dùng với nghĩa là nhỡ, bỏ lỡ

Ví dụ:

– I missed my train.

(Tôi nhỡ tàu rồi.)

Bài tập

1. Daniel!  …to lock the door before you leave.
2. I saw Jane outside the tower, I … she was going with her son.
3. Do you … me, my daughter?
4. You did not get up on time, so that’s why you … the bus.

Đáp án

1. Remember
2. Remembered
3. Miss
4. Missed

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]