SELECT MENU

Đột phá câu giao tiếp tiếng Anh phần 2

Đột phá câu giao tiếp tiếng Anh phần 2 cùng học tiếng anh ở bắc ninh tham khảo nhé

Đột phá câu giao tiếp tiếng Anh phần 2

Đột phá câu giao tiếp tiếng Anh phần 2

1. Did you mind if I smoke here? Bạn có phiền không nếu tôi hút thuốc ở đây?
2. Did you mind if I ask you something about here?
3. It’s up to you to help me. Có giúp tôi hay không là tùy bạn.
4. I have been writing a book. Tôi đang viết 1 cuốn sách.
5. I have been playing football for 10 years. Tôi đã chơi bóng đá được 10 năm.
6. I’m calling to say goodbye to you. Tôi gọi để nói tạm biệt với bạn.
7. Hey, Are you free tomorrow? Hây, ngày mai bạn có rảnh không?
8. Thank you for taking care of Sena. Cảm ơn bạn đã chăm sóc Sena.
9. You are not make noise in the class. Bạn không được gây tiếng ồn ở trong lớp.
10. Peter, why did you like to your teacher? Peter, tại sao con lại nói dối cô giáo?
11. What shall we do this morning? Chúng ta sẽ làm gì sáng nay?
12. It’s your turn to drink. Đến lượt bạn uống đó.
13. Do you have a plan for this weekend? Bạn có kế hoạch gì cho cuối tuần chưa?
14. I’d be grateful for your help. Mình rất biết ơn sự giúp đỡ của các bạn.
15. Why are you standing here? Tại sao bạn lại đứng đây?
16. Do you want me to give you a lift? Cậu có muốn mình đưa cậu đi không?
17. I’ll work as hard as I can. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể.
18. I’d like you to give me a cup of water? Bạn có thể đưa cho tôi một cuốc nước được không?
19. I have to buy something to drink. I’m so thirsty. Tôi phải mua cái gì để uống. Tôi rất khát.
20. He really goes for sports. Anh ấy thực sự thích thể thao.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]