SELECT MENU

Học tiếng Anh qua câu chuyện song ngữ phần 1

Học tiếng Anh qua câu chuyện song ngữ phần 1

Học tiếng Anh qua câu chuyện song ngữ phần 1

Meaning of life  – Ý nghĩa cuộc sống

A long time ago, there was a young man who wanted to find the meaning of life. He traveled from the sea to the mountain to do that. 

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng thanh niên muốn tìm ý nghĩa của cuộc sống. Anh ta đã đi khắp nơi để làm điều đó.

One day, he saw a butterfly trying to move its new wings. The new wings were weak, so it was very hard for the butterfly to move them. Nearby, another butterfly was trying to get out of its cocoon. Wanting to help, he broke the cocoon and the new butterfly easily got out. 

Một ngày, anh đã nhìn thấy một con bươm bướm đang cố gắng di chuyển đôi cánh mới của nó. Đôi cánh mới yếu ớt, vì vậy rất khó cho con bươm bướm di chuyển chúng. Cạnh đó một con bươm bướm mới đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc kén của nó. Muốn giúp đỡ nó, chàng thanh niên đã phá vỡ chiếc kén và con bươm bướm mới dễ dàng thoát ra.

The new butterfly tried to open its wings but could not, and then it became quiet, and silent in death. The young man felt so sad. The butterfly could have got out of its cocoon, opened its wings and flew high into the sky if he had not helped it. It should not have died in that way! 

Con bươm bướm mới đã cố gắng mở đôi cánh nhưng nó không thể, sau đó nó trở lên im lặng và chết trong thầm lặng. Chàng thanh niên cảm thấy rất buồn bã. Con bươm bướm đã có thể thoát ra khỏi chiếc kén, mở cánh và bay cao lên bầu trời nếu chàng thanh niên không giúp đỡ nó. Nó không nên chết theo cách như vậy.

What can we learn from the young man’s story? Let others do their work by themselves. No one should do for another what that person can do alone. Sometimes, our help is not necessary and it even may destroy everything. That is the rule of life.

Chúng ta có thể học được điều gì từ câu chuyện của chàng thanh niên trẻ? Hãy để người khác tự làm công việc của họ. Không ai nên làm cho một người khác những điều mà người đó có thể tự làm một mình. Đôi khi sự giúp đỡ của chúng ta là không cần thiết và nó có thậm chí có thể phá hủy mọi thứ. Đó là quy luật của cuộc sống.

Từ vựng và ngữ pháp cần chú ý trong câu chuyện:

Ở câu đầu tiên, chúng ta thấy có “a young man” nhưng những lần sau lại là “the young man”, bởi khi nhắc đến lần thứ 2, lần thứ 3 thì đối tượng đó đã xác định.

“its new wings”, “its” chính là tính từ sở hữu của “it”, các bạn mới học thường không hiểu chỗ này.

“The butterfly could have got out of its cocoon, opened its wings and flew high into the sky if he had not helped it”. Đây là câu điều kiện loại 3, nói về điều không thể xảy ra trong quá khứ.

“Let others do their work by themselves.”  “others”, others = other + N số nhiều, nói về những người khác, những vật khác.

Sometimes: Đôi khi, thỉnh thoảng. Đừng nhầm với sometime: 1 lúc nào đó, 1 khi nào đó.

Thầy Phương dịch và hướng dẫn tìm hiểu ngữ pháp.

Học tiếng Anh tại Bắc Ninh liên hệ: 0965737398 (Trung tâm Phương Nam).

Địa chỉ: 569 Hàn Thuyên tp Bắc Ninh.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]