SELECT MENU

Học tiếng Anh qua câu chuyện song ngữ phần 3

Học tiếng Anh qua câu chuyện song ngữ phần 3

Học tiếng Anh qua câu chuyện song ngữ phần 3

Eagle In The Storm – Đại bàng trong cơn giông bão

Did you know that an eagle knows when a storm is approaching long before it breaks?
Bạn có biết rằng, đại bàng có thể biết trước những cơn bão rất lâu trước khi chúng xảy ra không?
The eagle will fly to some high spot and wait for the winds to come. When the storm hits, it sets its wings so that the wind will pick it up and lift it above the storm. While the storm rages below, the eagle is soaring above it.
Đại bàng sẽ đậu ở một điểm cao nào đó và chờ gió đến. Khi đó, nó sải rộng cánh, gió sẽ nâng nó lên cao hơn cơn bão. Và khi bão đang hoành hành dữ dội thì đại bàng có thể tung cánh bay trên cao.
The eagle does not escape the storm. It simply uses the storm to lift it higher. It rises on the winds that bring the storm.
Đại bàng không chạy trốn cơn bão, chúng chỉ đơn giản dùng bão để nâng mình bay cao hơn. Nó cưỡi trên những cơn gió mang bão đến.
When the storms of life come upon us – and all of us will experience them – we can rise above them by setting our minds and our belief toward God. The storms do not have to overcome us. We can allow God’s power to lift us above them.
Khi những cơn bão trong cuộc đời đến với chúng ta – mà ai trong chúng ta rồi cũng phải trải qua – Chúng ta có thể vượt qua chúng bằng cách chuẩn bị tâm lý và có niềm tin vào chúa. Những cơn bão không thể khuất phục được chúng ta. Chúng ta có thể cho phép sức mạnh của chúa nâng chúng ta lên trên những cơn bão.
God enables us to ride the winds of the storm that bring sickness, tragedy, failure and disappointment in our lives. We can soar above the storm.

Những cơn gió có thể mang tới bệnh tật, thất bại, nỗi đau và cả những điều làm ta thất vọng với cuộc sống. Nhưng, nếu biết tận dụng nó, bạn có thể vượt lên và bay cao hơn nữa.
Remember, it is not the burdens of life that weigh us down, it is how we handle them.
Hãy nhớ rằng, không phải những gánh nặng trong đời làm chúng ta gục ngã, chỉ là thái độ của bạn khi đối mặt với chúng ra sao thôi!

Những từ vựng và ngữ pháp cần lưu ý trong bài:

Approach: đến gần
Escape: chạy trốn
Failure: sự thất bại
Tragedy bi kịch
Disappointment sự thất vọng
Setting our minds chuẩn bị tâm lý, tinh thần
Weigh us down: kéo chúng ta xuống, làm chúng ta gục ngã.
Handle đối mặt, xử lý
Experience (v) trải qua, trải nghiệm.
The burdens of life: gánh nặng của cuộc đời.
Chúc các bạn học tốt ! ^^
Thầy Phương dịch và hướng dẫn tìm hiểu ngữ pháp.
Học tiếng Anh tại Bắc Ninh liên hệ: 0965737398 (Trung tâm Phương Nam).
Địa chỉ: 569 Hàn Thuyên tp Bắc Ninh.

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]