SELECT MENU

Những câu đàm thoại tiếng Anh hữu dụng nhất phần 1

Những câu đàm thoại tiếng Anh hữu dụng nhất phần 1 cùng học tiếng anh ở bắc ninh học các mẫu câu giao tiếp tiếng anh này nhé

Những câu đàm thoại tiếng Anh hữu dụng nhất phần 1

Một số khẩu ngữ tiếng Trung thông dụng

1.I’m thinking of going to China.
Tôi đang nghĩ về việc đi Trung Quốc.
2.I’m thinking of talking to her.
Tôi đang nghĩ về việc nói chuyện với cô ấy.
3.I’m looking forward to speaking English well.
Tôi rất mong nói được tiếng Anh giỏi.
4.I don’t want to force you to meet her.
Tôi không muốn ép bạn gặp cô ấy.
5.I don’t want to force to work there.
Tôi không muốn ép bạn làm việc ở đây.
6.Please try to be nice to your family.
Hãy đối xử tốt với gia đình của bạn.
7.Please try to be nice to your lover.
Hãy đối xử tốt với người yêu của bạn.
8.He doesn’t know how to get there.
Anh ta không biết làm sao để tới đó.
9.What have you done for me?
Anh đã làm được gì cho em?
10.Don’t forget me, ok?
Đừng quên tôi đấy nhé, biết chưa?
11.Don’t forget to wash your face before you go to bed.
Đừng quên rửa mặt trước khi đi ngủ.
12.There is no need to meet her any more.
Không cần thiết phải gặp cô ấy nữa.
13.I’ll show you the way to be rich.
Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm sao để trở lên giàu có.
14.I’ll show you the way to speak English well.
Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để nói tiếng Anh giỏi.
15. That’s the reason why I’m studying English.
Đó là lý do tại sao tôi đang học tiếng Anh.
16. Is it possible to meet you at 12 o’clock?
Có thể gặp bạn lúc 12 giờ được không?
17. What do you expect him to say?
Bạn mong anh ấy sẽ nói gì?
18. Do you mind if I smoke here?
Bạn có phiền không nếu tôi hút thuốc ở đây?
19. Do you mind if I use your computer?
Bạn có phiền không nếu tôi dùng máy tính của bạn.
20. It makes me crazy that I have a lot of meeting every day.
Tôi muốn phát điên vì có quá nhiều cuộc họp mỗi ngày.
21. Is it good time to talk?
Bây giờ nói chuyện có tiện không?
22. Is this a good way to be rich?
Đó có phải là một cách tốt để trở lên giàu có.
23. Is this the best way to be rich?
Đó có phải là cách tốt nhất để trở lên giàu có?
24. I’m getting used to speaking English.
Tôi đang quen dần với việc nói tiếng Anh.
25. This is what I’m looking for.
Đây là thứ tôi tìm kiếm.
26. I think my English is getting better.
Tôi nghĩ tiếng Anh của tôi đã khá hơn rồi.
27. As far as I know American is too far from here.
Như tôi được biết thì nước Mỹ ở rất xa nơi đây.
28. The more I study, the more I find English is difficult.
Tôi càng học thì tiếng Anh càng khó
29. I won’t be able to meet her anymore.
Tôi không thể gặp cô ấy nữa.
30. Can you give me something to read?
Bạn có thể đưa cho tôi cái gì đó để đọc được không?

Bài viết liên quan

097.799.4397
[contact-form-7 id="12" title="Liên hệ tư vấn"]